Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Subsidies voor vier Urban-Technology projecten

4 jan 2016 13:11 | Faculteit Techniek

Vier nationale en internationele projecten van onderzoeksprogramma Urban Technology hebben subsidies ontvangen vanuit het programma Smart Urban Regions of the Future (SURF). Voor het eerst konden naast universiteiten ook hogescholen meedoen. De subsidie is een belangrijke bevestiging voor de maatschappelijke relevantie van het praktijkgerichte onderzoek binnen Urban Technology. Alle projecten dragen namelijk op hun eigen manier bij aan slimmere, schonere en vitalere stedelijke regio’s.

Samenwerking en cofinanciering

In de nationale projecten, geleid door een universiteit, werken onderzoekers samen met praktijkpartijen zoals gemeenten, bedrijven en corporaties. Deze praktijkpartijen zorgen ook voor de cofinanciering. In de internationale projecten werken kennisinstellingen uit minimaal drie landen samen.

Binnenstedelijk bouwen is nodig voor aantrekkelijke, duurzame en economisch vitale steden. Denk aan de bouw en renovatie van infrastructuur, woningen en gebouwen. Echter, het vervoer van goederen en personeel naar en van de bouwplaats brengt hoge transportkosten en negatieve gevolgen met zich mee voor het milieu en de omgeving. CIVIC onderzoekt manieren om de negatieve impact te beperken. Enerzijds door het optimaliseren van de logistieke stromen en anderzijds door stakeholder participatie in de evaluatie van alternatieven. Als laatste heeft CIVIC als doel om deze methoden een plek te geven in de besluitvorming en aanbesteding van binnenstedelijke bouwwerkzaamheden. Het onderzoek wordt gedurende het project toegepast in vier Europese steden, waaronder in Amsterdam bij de bouw van het Conradhuis op de Amstelcampus.

Dit internationale project kent partners uit vier landen (Zweden, België, Oostenrijk, Nederland) en wordt geleid door de HvA.

In de gebouwde omgeving zie je steeds meer kleinschalige (tijdelijke) initiatieven zoals zelfbouwkavels of een gemeentelijke buurtmoestuin. Deze organische gebiedsontwikkeling wordt gezien als een slimme manier voor stedelijke transformatie. Maar hoe zorg je dat bij dergelijke burgerinitiatieven ook het maatschappelijk belang gewaarborgd blijft zoals bereikbaarheid, inclusiviteit (sociale deelname door alle groepen) en duurzaamheid? Hoe weeg je af wat een goed initiatief is en wat niet? Dit project is gericht op het op gang brengen van leerprocessen en het ontwikkelen van juridische instrumenten, praktische tools en toepasbare sociale businesmodellen. Onderzoeksprogramma Urban Technology werkt in dit project ook nauw samen met een ander HvA- onderzoeksprogramma Urban Management.

Dit nationale project wordt geleid door de WUR.

Me2 (op z'n Engels uitgesproken: me square) staat voor een nieuwe 'marktplaats' die gebruikers van elektrische voertuigen en eigenaren van slimme elektriciteitsmeters via een online community samenbrengt. Op deze manier worden elektrische mobiliteit en elektriciteitsgebruik in huizen en gebouwen met elkaar geïntegreerd.

Dit internationale project wordt geleid door de HvA en partner is Lissabon.

Stedelijk autogebruik veroorzaakt problemen zoals files en milieuvervuiling. Prijsbeleid is een efficiënt en effectief instrument, maar er is onvoldoende draagvlak voor belastingen en vormen van belonen zijn duur. Dit project ontwerpt en onderzoekt experimenten met budgetneutrale mengvormen van belastingen en beloningen, waaronder verhandelbare spitsrechten.

Dit nationale project wordt geleid door de VU.