Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Urban Technology en gemeente werken aan circulaire economie

7 dec 2016 11:00 | Faculteit Techniek

Binnen het ‘Circulair Innovatie-Programma 2016-2018’ dat vorige week is vastgesteld, faciliteert de gemeente Amsterdam twintig innovatieve projecten om een circulaire economie te stimuleren. Hierin worden producten en materialen hergebruikt en komt energie van duurzame bronnen. De gemeente werkt samen met kennisinstellingen als de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het HvA-onderzoeksprogramma Urban Technology onderzoekt bijvoorbeeld welke innovaties de transitie naar een circulaire stad kunnen versnellen.


Onder de noemer Circulaire Stad stimuleert Urban Technology de inzet van techniek in de transitie naar een circulaire stad. Door mogelijkheden aan te dragen voor hergebruik van reststromen in nieuwe materialen, producten en gebouwen, lokale en flexibele productie en circulaire bouw. En door onderzoek te doen naar afval- en retourlogistiek en circulaire business modellen. De focus ligt hierbij op de maakindustrie, de bouw en de voedselsector. 

RECURF (re-using circular urban fibres and biobased plastics in urban products) is hier een voorbeeld van. Met dit project doet Urban Technology kennis op over het combineren van textielresten met biobased plastics en het verwerken ervan in ex- en interieurtoepassingen. In dit project wordt samengewerkt met het MKB uit de biobased plastics waardeketen, de vezelverwerking en de textielbranche. Daarnaast werkt Urban Technology aan projecten waarin bijvoorbeeld organische reststromen, bouwstromen en slimme energiesystemen centraal staan. 

Voordelen van samenwerking

Inge Oskam, lector Technisch Innoveren & Ondernemen van de HvA: “Urban Technology denkt met de gemeente mee over hoe invulling gegeven kan worden aan het innovatieprogramma. Hoe kunnen we opgedane kennis delen en hoe stemmen we verschillende onderzoeken op elkaar af? Samenwerkend krijgen we meer voor elkaar; kunnen we meer innovaties realiseren en creëren we meer kansen voor een circulaire stad. Daarnaast zullen we gezamenlijk communiceren over onderzoek dat plaatsvindt en events organiseren."

"Nu we samen optrekken met de gemeente," aldus Oskam, "kunnen we ons onderzoek beter aansluiten op de vragen die leven in de stad. De gemeente verzamelt vragen en initiatieven via het platform Smart City, waar de HvA partner van is. Ons onderzoek is hierdoor actueler en effectiever. De gemeente heeft nu een directe link naar kennisinstellingen die actuele vragen direct kunnen oppakken. Een voordeel van het etaleren van de projecten is, dat betrokken (MKB) bedrijven elkaar ook opmerken en onderling verbindingen kunnen leggen.”

De stad moet het doen

De samenwerking tussen gemeente en kennisinstellingen stimuleert de transitie naar een circulaire economie door kennisontwikkeling en het leveren van bewijskracht. Daarnaast kaart de gemeente belemmerende wet- en regelgeving aan bij het Rijk, om de juiste voorwaarden voor de transitie te creëren. Maar dit maakt de economie niet circulair. Bedrijven en instellingen moeten hierin zelf hun rol pakken.

Overzicht projecten gemeente Amsterdam

Deel je initiatief of volg ons

Iedereen in stad en regio kan zijn initiatieven delen op de website van Amsterdam Smart City. De HvA is programmapartner van Smart City. Volg de ontwikkelingen; word lid van de community.