Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Onderzoek naar Onderwijs en Opvoeding

Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding heeft de ambitie om een maatschappelijk relevant kenniscentrum voor de regio te zijn.

Het onderzoeksprogramma draagt bij aan maatschappelijke ontwikkelingen op onderwijskundig en pedagogisch terrein.

Het praktijkgerichte onderzoek kent drie functies:

  1. Bijdragen aan relevante ontwikkelingen in de beroepspraktijk en maatschappij;
  2. Bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en professionalisering van docenten;
  3. Kennisontwikkeling.

Het onderzoek vindt plaats binnen de lectoraten van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding en binnen het Centre of Expertise Urban Education en staat onder leiding van een lector. Onderzoeksthema’s en vraagstellingen zijn ingebed in de opleidingen en/of de beroepspraktijk. De promoties van de medewerkers van HvA Onderwijs en Opvoeding vinden plaats in het kenniscentrum.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 30 maart 2023