Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Verbinding onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven

Door digitalisering verandert de maatschappij razendsnel en moeten bedrijven, overheden en individuen hun bestaande werkwijzen en strategieën vaak radicaal aanpassen. Omdat de effecten hiervan doorwerken in het beroepenveld van de creatieve industrie wil het kenniscentrum van de faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie (FDMCI) van de Hogeschool van Amsterdam in dit proces een actieve rol spelen.

Het kenniscentrum FDMCI richt zijn onderzoek op het ontwikkelen van nieuwe digitale technologieën en media en de toepassing daarvan in de grootstedelijke samenleving. Zo willen wij bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven en de druk op onze planeet verkleinen. Deze ambitie vraagt om een stevige verbinding tussen onderwijs, praktijkgericht onderzoek en de beroepspraktijk.

Toekomstige professionals

De Hogeschool van Amsterdam leidt kritische en creatieve professionals op die straks zelf gaan werken in de creatieve industrie en een rol krijgen in uiteenlopende transitieprocessen. Studenten worden dan ook steeds intensiever bij onderzoekstrajecten betrokken en leren hoe zij oplossings- en praktijkgerichte onderzoeksmethoden uit de creatieve industrie kunnen toepassen. Zo laten wij onderzoek en onderwijs steeds meer op elkaar aansluiten. Ook het opzetten van actieve communities van onderzoekers en docenten rond specifieke expertises, zoals blockchain en VR, draagt hier aan bij. In samenwerking met partners uit het bedrijfsleven en de samenleving - waaronder zorginstellingen, uitgeverijen, de gemeente Amsterdam en bureaus uit de creatieve industrie – werken wij bovendien aan de innovatie van de beroepspraktijk.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 13 oktober 2020