Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Crossmedia

De interactieve informatiezuil in het museum en het livestreamen van dat toffe concert: media spelen een steeds belangrijkere rol in ons dagelijks leven. Hoe en waarover we met elkaar communiceren is enorm veranderd en dit beïnvloedt onderlinge relaties. Het lectoraat Crossmedia onderzoekt hoe in onze media-maatschappij verbintenissen tussen organisaties en gebruikers tot stand komen.

Hoe kunnen organisaties de mogelijkheden van uiteenlopende media inzetten voor een betere dienstverlening en een versterking van de beleving bij hun publiek? Om hierop antwoord te kunnen geven doet het lectoraat (vooral toegepast) empirisch onderzoek. Dit betekent dat wij onze data verzamelen in de wereld van de eindgebruiker, onder meer aan de hand van experimenten, surveys, observaties, panelgesprekken en diepte-interviews. Of het nu een bezoeker van een museum, festival of stadion betreft of iemand die via media een event op afstand volgt: de beleving van de eindgebruiker staat centraal.

Verbintenissen

We bestuderen niet de beleving van de gebruiker op zich. We kijken naar hoe de gebruiker zich via media verbindt aan een organisatie, event, maatschappelijk thema, netwerk of ecosysteem. Dit kunnen verbintenissen tussen klanten en winkels, bezoekers en musea of deelnemers en events zijn. De verbintenissen zijn interessant doordat er een commerciële, culturele en/of maatschappelijke waarde ontstaat.

Bijdrage aan het werkveld

Met onze kennis over hoe mensen zich via media verbinden aan organisaties dragen we niet alleen bij aan de theorievorming over medialisering, maar leveren we ook een concrete bijdrage aan het werkveld. Samen met studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit de praktijk ontwikkelt Crossmedia tools die organisaties beter in staat stellen om zelf keuzes te maken. Zo vertalen we onderzoeksresultaten naar bijvoorbeeld businessmodellen en marketing- en communicatiestrategieën of naar adviezen over de inrichting van winkels, musea en festivals, zowel fysiek als online.

Crossmedia is een van de acht lectoraten die samen het kenniscentrum CREATE-IT vormen. Het kenniscentrum is onderdeel van de faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie binnen de Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 4 november 2020

mw.  T.A.C. Witschge (Tamara)

Lector Crossmedia

Tel: 0642100164
t.a.c.witschge@hva.nl
Bekijk profiel