HvA in Beeld

Introductie

De HvA is de hogeschool van, voor en door Amsterdam. Een hogeschool waar leren, onderzoeken, denken, discussiëren en doen samenkomen. Onze studenten komen uit Amsterdam en wijde omgeving. Hun achtergrond en hun kwaliteiten zijn divers. Maar hun doel is hetzelfde: een mooie loopbaan en een betekenisvolle rol in de samenleving van de toekomst gaan spelen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Na hun afstuderen leveren onze studenten een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het beroep dat ze uitoefenen. Daarom leiden wij hen op tot professionals met een onderzoekende houding. Dit doen we door stevige verbindingen te leggen tussen ons onderwijs, ons praktijkgericht onderzoek en het werkveld. Om die driehoek – onderwijs, onderzoek en praktijk – draait alles bij de HvA.

Amsterdam is voor studenten en medewerkers de ideale omgeving om te leren en te werken. Ze werken nauw samen met organisaties en bewoners uit de buurt. Dat doen ze bijvoorbeeld in de Buurtwinkels voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT). En in de Knowledgemile, het Amstelhuis, het Bajeskwartier en de Maakplaatsen in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Belangrijk bij deze projecten is dat studenten bijdragen aan een groene en gezonde stad waarin iedereen meedoet en zich welkom voelt. Dergelijke projecten vormen een essentieel onderdeel van het hogerberoepsonderwijs en leiden tot nieuwe inzichten om het werkveld te vernieuwen.

In Amsterdam is de samenwerking tussen de HvA, de gemeente, het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen geregeld in de Amsterdam Economic Board (AEB). In Europa werken we onder de naam U!REKA samen met vijf kennisinstellingen die net als wij het grootstedelijke perspectief als uitgangspunt nemen voor onderwijs en onderzoek.

Onderwijs

We bieden onderwijs op diverse interessegebieden: economie, sport, onderwijs, techniek, gezondheid, digitale media en maatschappij en recht. Naast een groot aantal bacheloropleidingen kunnen studenten bij ons ook terecht voor praktijkgerichte masters, associate degree-opleidingen én cursussen. Onze studenten en hun (toekomstige) werkgevers hebben steeds meer behoefte aan onderwijs op maat. Daarom gaan we meer flexibel onderwijs verzorgen. Iedereen die dat wil, kan een leven lang leren bij de HvA.


Diversiteit

Onze studenten komen uit de regio Amsterdam én daarbuiten. We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op onze hogeschool en zich optimaal kan ontwikkelen. Daarom willen we dat onze docentenpopulatie een afspiegeling vormt van de heterogene, multiculturele studentenpopulatie. Daar werken we aan. Voor studenten met een functiebeperking hebben we passende regelingen zoals extra tentamentijd en begeleiding. Bij de HvA kunnen studenten hun opleiding combineren met een topsportcarrière of met het runnen van een eigen bedrijf.

Onderzoek en praktijk

Dankzij de intensieve samenwerking met bedrijven en instellingen krijgen studenten realistische vraagstukken voorgeschoteld. Zowel de studenten als hun docenten zijn dan meteen op de hoogte van de allernieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied. Bovendien leren ze een onderzoekende houding aan zodat zij eenmaal aan het werk ook zelf bij kunnen dragen aan de innovaties die de sector nodig heeft.

Onze lectoren, docentonderzoekers en studenten werken samen aan vragen vanuit het werkveld. Hiermee leveren we een vernieuwende bijdrage aan bedrijven en andere instellingen. De resultaten van onze onderzoeken worden regelmatig gepubliceerd in wetenschappelijke open access-tijdschriften.

HvA-ers

Om de beste studenten van morgen op te leiden, werken docenten en onderzoekers in teams. Samen staan zij voor de kwaliteit en de vernieuwingen van hun opleiding. En zijn daar trots op.

We vinden het belangrijk dat al onze medewerkers zich kunnen ontwikkelen, zowel fysiek als mentaal. Docenten worden gestimuleerd om didactische trainingen te volgen, een master te halen of een promotieonderzoek te doen.

De werkdruk in het onderwijs is hoog. We zetten ons samen in om de werkdruk te verlagen en te zorgen voor een goede werk-privé-balans.

De HvA heeft een centrale medezeggenschapsraad en decentrale raden voor de faculteiten en staven en diensten. In de centrale en de faculteitsraden zijn ook de studenten vertegenwoordigd.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 1 juli 2019

HvA