FDMCI Learning Communities

Ethiek

Learning Community

Ethiek is niet nieuw. Bij alles wat leeft en plaatsvindt, kun je ethische vraagtekens zetten. Maar gebeurt dat ook? “Het is mijn rol om meer aandacht te vestigen op ethiek”, vindt hoofddocent Charlie Mulholland. “Zowel binnen de faculteit als buiten in de creatieve sector mag de ethische rol meer benadrukt worden.”

Hoofddocent Charlie Mulholland door fotograaf Huib van Wersch

Charlie wijst gemoedelijk op ieders verantwoordelijkheid: “Studenten moeten de ethische component bij alles wat ze doen mee laten tellen, en docenten moeten hen bij dit leerproces helpen. Ik zou ethiek graag als vak in het curriculum zien. Als het onderwijs meer aandacht aan ethische vraagstukken besteedt, kan de industrie niet achterblijven. Vooral technologische ontwikkelingen hebben impact op het milieu, de maatschappij als geheel en de mens als individu. Daar komen veel ethische kwesties uit voort. Waarom doe je iets wel of niet en wat zijn de consequenties van bepaalde keuzes? Onderzoekers zouden wellicht meer studies kunnen doen naar de ethische impact.”

Bruggenbouwer van ethische discussies

Neem de opkomst van de technologie van Artificiële Intelligentie (AI). In de techsector denken mensen op de eerste plaats niet meteen aan ethiek. De techniek vaart op regels en programmeurs, maar volgens Charlie hebben we ook met de menselijke component te maken. “Denk maar aan bias (vooroordelen) in AI.” Hij refereert aan de documentaire Coded Bias die in 2020 in première ging. Daarin ontdekt een laboratoriumonderzoeker dat de meeste AI gezichtsherkenning-software onnauwkeurig is in het identificeren van vrouwelijke gezichten en gezichten met een donkere huidskleur. “Ook in dat werkveld is het belangrijk stil te staan bij wat je ontwikkelt en keuzes te rechtvaardigen”, vindt Charlie. “Zelf ben ik daarin geen expert; ik zie mezelf als bruggenbouwer/aanjager van ethische discussies.”

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

In het onderwijs moeten meer tools en lesmaterialen over ethiek komen. Charlie gaat met docenten samenwerken en hen helpen om hun lessen en curriculum vorm te geven. “Studenten zijn de toekomstige werknemers en om ethische vraagstukken goed te kunnen benoemen, gaan we hen de ‘taal’ leren om dit soort discussies aan te gaan. Zo maken we studenten bewust van ethiek, de risico’s van wat we al dan niet doen en dragen we de meerwaarde uit van ethische discussies.” Workshops en conferenties gaan de lessen op dit vlak aanvullen. Charlie wil hiervoor samenwerkingen opzetten met onder meer brancheorganisaties NIMA en BNO, en met NGO’s als Bits of Freedom, De Waag Society en Rathenau Instituut.

“De Ethiek Learning Community is eigenlijk domeinoverstijgend”, concludeert hoofddocent Charlie Mulholland. “Ethiek kun je op alles toepassen.”

De Ethiek Learning Community is geïnitieerd door de opleidingen CO , CB en CMD , en de lectoraten Institute of Network Cultures en Crossmedia

Gepubliceerd door  FDMCI Learning Communities 1 februari 2021