FDMCI Learning Communities

Applied Artificial Intelligence

Learning Community

De toepassing van Artificial Intelligence (AI), of Kunstmatige Intelligentie in het Nederlands, neemt een grote vlucht. De studenten die binnen FDMCI worden opgeleid krijgen hier onherroepelijk mee te maken in hun beroepspraktijk. Vanwege de razendsnele ontwikkelingen is toegepaste AI, of Applied AI, een thema dat uitermate geschikt is om samen met elkaar in een leergemeenschap, of learning community, te bestuderen.

In dit persoonlijke interview licht Saskia haar nieuwe rol als hoofddocent toe.

OP WELKE MANIER BEN JIJ BETROKKEN BIJ HET THEMA APPLIED AI?

‘Ik verzorg onderwijs op dit gebied, voorheen via het thema semester ‘Big Data’ en momenteel bij de minor ‘Applied AI’, beide bij HBO-ICT. En ik ben natuurlijk actief in Applied AI via het onderzoek dat ik bij het lectoraat Digital Life Centre doe.’

WAT BETEKENT DEZE AANSTELLING VOOR JOUW INZET BIJ DIGITAL LIFE?

‘Ik blijf nog een halve dag per week ‘echt’ voor het lectoraat werken voor lopende projecten. Daarnaast is het lectoraat één van de vijf hoofdpartners in deze LC. Regelmatig zal ik dus afstemmen met Digital Life hoe we elkaar kunnen versterken. Bijvoorbeeld concreet door het gezamenlijk aanvragen en werken op onderzoeksprojecten op het gebied van Applied AI.’

WAT MAAKT DAT DEZE FUNCTIE VOOR JOU INTERESSANT IS?

‘Als onderzoeker vind ik ingewikkelde (AI-)modellen leuke puzzels om mee bezig te zijn. Maar hoe AI in de praktijk werkt, is vaak nog veel lastiger! Het kan zijn dat simpele modellen al genoeg zijn en dat de uitdaging vooral ligt op datakwaliteit bijvoorbeeld. En een nog grotere uitdaging is: hoe gaat AI het werk in de praktijk veranderen? Dan kun je bijvoorbeeld denken aan zowel integratie in software, maar ook aan hoe mensen met AI-systemen kunnen werken en de mate waarin ze vertrouwen hebben in de tools.

Toolboxen hebben machine learning veel makkelijker gemaakt. Vanuit het onderwijs kom ik veel studenten tegen die werkende code hebben (‘hij doet het!’) maar ondertussen onlogische ontwerpkeuzes maken en hele ingewikkelde deep learning modellen toepassen op een heel eenvoudig probleem. Ze hebben vervolgens geen idee hoe ze de output precies moeten lezen.

Aan de andere kant zijn er ook elk jaar een paar studenten die ons voorbijstreven in praktische vaardigheden. De ontwikkelingen gaan zo snel en studenten hebben echt de tijd om zich in nieuwe dingen vast te bijten. In de Learning Community wil ik op een meer structurele manier van elkaar leren en dan niet alleen van docent richting student; maar juist ook andersom. Ik wil echt meer samen met collega’s en studenten leren.’

EN HOE WIL JE ONDERZOEK EN ONDERWIJS VERBINDEN IN DEZE LEARNING COMMUNITY ‘AAI’?

‘Ik denk nog vooral na over nieuwe vormen. Natuurlijk zijn er een paar ‘quick wins’ via bestaande structuren zoals subsidieprojecten, stages, workshops en dergelijke. Maar ik wil ook echt nadenken hoe het anders kan. Daarbij neem ik ook graag de ervaringen van het afgelopen jaar mee, we zijn allemaal steeds meer gewend om elkaar ook online te ontmoeten op een zinvolle manier. Dus een pizza-avond organiseren is niet per se meer nodig om mensen bij elkaar te krijgen.’

WAT ZIJN JOUW VISIE EN DOEL ALS HET GAAT OM AAI?

‘Tegenwoordig is AI zo alomtegenwoordig dat elke professie aan de HvA zou moeten nadenken wat het voor zijn of haar beroep betekent. Behalve de diepte in met collega’s en studenten van vooral de opleidingen HBO-ICT en CMD wil ik uiteindelijk dus ook de breedte in. Het overkoepelende Centre of Expertise voor Applied AI bij de HvA werkt daar ook aan.’

HEB JE NOG EEN BOODSCHAP VOOR STUDENTEN, DOCENTEN, ONDERZOEKERS, BEDRIJVEN EN/OF BURGERS DIE BETROKKEN ZIJN BIJ AAI?

‘AI is uiteindelijk geen wondermiddel: voor een goede inzet moet er aandacht zijn voor slimme ontwerpkeuzes, software-integratie en -kwaliteit, ethische afwegingen en wat misschien nog wel het meest vergeten wordt: aandacht voor de uiteindelijke gebruiker! Applied AI houdt zich met al die facetten bezig.’

Dit interview verscheen eerder op de website van het Digital Life Centre

Tekst: Leontine Born

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Saskia Robben vertelt: ". We moeten zorgen dat AI ons niet overkomt. We willen zelf aan de knoppen draaien"

De Applied Artificial Intelligence Learning Community is geïnitieerd door de opleidingen HBO-ICT en CMD , en de lectoraten Digital Life , Responsible IT en het Responsible AI lab

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Saskia Robben vertelt: ". We moeten zorgen dat AI ons niet overkomt. We willen zelf aan de knoppen draaien"

Gepubliceerd door  FDMCI Learning Communities 25 maart 2021

"AI overkomt ons niet. We moeten zelf aan de knoppen draaien"

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Saskia Robben vertelt "AI overkomt ons niet. We moeten zelf aan de knoppen draaien"