Labs faculteit Techniek

De labs van de faculteit Techniek zijn fysieke ruimtes met faciliteiten en expertise op het gebied van voor de faculteit relevante technologieën of methodologieën. De labs zijn ondersteunend aan het werken aan integrale beroepsopdrachten of onderzoeksopgaven. In de labs kunnen studenten, docenten, onderzoekers en partners werken aan de thema’s die de komende jaren centraal staan. Ze bieden ruimte aan samenwerking over disciplines heen, én aan samenwerking met de verschillende werkvelden en met inwoners van de stad.

BiotechLab

Van het monitoren van de hartslagvariabiliteit op afstand tot de selectie van vingersporen na een misdrijf. Het BioTechlab is betrokken bij uiteenlopende innovaties. De gemene deler: het herkennen en analyseren van (biochemische) stoffen met slimme methoden en technieken.

Datalab

Het Datalab is dé plek binnen de faculteit Techniek voor kennis, expertise en faciliteiten op het gebied van Data Science. Het Datalab biedt workshops en masterclasses, materiaal, een online Q&A omgeving. Ook beschikt het lab over een beveiligde ICT-infrastructuur waarmee complexe kwantitatieve analyses kunnen worden uitgevoerd.

Energielab

Hoe maken we de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar, veilig en duurzaam energiesysteem? In het lab zijn diverse testopstellingen op het gebied van duurzame energietechnologie waar studenten, docenten en onderzoekers mee aan de slag kunnen.

Fabricagelab

In het Fabricagelab zijn basisfaciliteiten aanwezig waar studenten onder begeleiding (of na instructie zelfstandig) met machines werken aan prototypen of onderdelen.

Maintenance Lab

Door onderhoud van machines, gebouwen en mobiliteit (infrastructuur, logistiek en vliegtuigen) met behulp van AI voorspelbaar te maken, gaat apparatuur langer mee en is personeel beter in te plannen. Het Maintenance Lab richt zich op vraagstukken die bij bedrijven leven ten aanzien van het slimmer en data gedreven onderhouden van assets.

Makerslab

In het Makerslab kunnen studenten met behulp van machines met een laag risicoprofiel zelfstandig werken aan prototypen of onderdelen ten behoeve van de uitvoering van projecten. In de een open werkplaats kunnen zij terecht om ideeën vorm te geven in materialen als hout, kunststof, papier en textiel.

Mobiliteitslab

Het Mobiliteitslab richt zich op het efficiënt en milieuvriendelijk inrichten van verkeer- en vervoersystemen. Om zo bij te dragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot van personenmobiliteit en goederenvervoer en steden bereikbaar en leefbaar te houden.

Robotlab

Het Robotlab beschikt over expertise en faciliteiten op het gebied van digitale productie, zoals robotarmen in diverse opstellingen. Het lab richt zich op computational design (computergestuurd ontwerpen), materiaalinnovatie en productie met robots.

Sensorlab

In het Sensorlab kunnen studenten, docenten en onderzoekers aan de slag met meettechnieken en het ontwerpen en toepassen van slimme sensoren. Het Sensorlab onderzoekt veelbelovende nieuwe sensortechnologieën zoals flexibele, energiezuinige en (3D-) geprinte sensoren en sensornetwerken en maakt de inzet daarvan toepasbaar.

Stedelijk Ontwerplab

In het Stedelijk Ontwerplab kunnen ruimtelijke en technische ontwerpen op verschillende schaalniveaus worden onderzocht: van regio, stad, wijk, straat, bouwblok, gebouw tot gevel. Voor het testen en onderzoeken worden maquettes, simulaties, eye-track technologie en een klimaatkamer ingezet.

Transitielab

Studenten, docenten, onderzoekers en praktijkpartners die met hun projecten willen bijdragen aan maatschappelijke transities als de circulaire transitie, de energietransitie en de zorgtransitie hebben methodologische kennis en gereedschappen nodig voor het ontwerpen van socio-technische systemen. Het Transitielab ontwikkelt, deelt en begeleidt de inzet van methoden en tools.

VR & Simulatielab

Het VR & Simulatielab maakt Virtual Reality/Augmented Reality en simulatie toegankelijk voor studenten, docenten en onderzoekers. Zij kunnen deze technologieën inzetten voor vraagstukken waarbij het nodig is om de werkelijkheid weer te geven in een computermodel. Dit lab beschikt over de hiervoor benodigde hard- en software.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 21 november 2023