Hogeschool van Amsterdam

Zij-instroom in Beroep Primair Onderwijs

Hier vind je alle informatie die je als assessor nodig hebt om een geschiktheidsonderzoek en een bekwaamheidsonderzoek voor het primair onderwijs uit te kunnen voeren.

Het geschiktheidsonderzoek zij-instroom in beroep heeft tot doel te beoordelen of de kandidaat geschikt is om onbevoegd onderwijs te verzorgen en in staat wordt geacht om binnen twee jaar de onderwijsbevoegdheid te behalen.

Het bekwaamheidsonderzoek (slotassessment) is een integratieve beoordeling. Centraal staat het professionele handelen. In het bekwaamheidsonderzoek laat de kandidaat zien dat hij/zij op basis van verworven kennis, inzichten en ervaringen (eigen wijze) keuzes maakt in de beroepspraktijk.

Alle documenten met betrekking tot het geschiktheidsonderzoek en het bekwaamheidsonderzoek zijn hieronder te vinden. Gebruik wanneer je aan de slag gaat steeds de documenten die op deze pagina staan. Zo weet je zeker dat je altijd met de laatste versie werkt. We verzoeken je om de documenten alleen te gebruiken voor zij-instroom assessments van de HvA.

INFORMATIE GESCHIKTHEIDSONDERZOEK EN BEKWAAMHEIDSONDERZOEK

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 juni 2021