Samenwerking

De HvA werkt intensief samen met scholen en instellingen op het gebied van opvoedingsondersteuning in Amsterdam en omgeving. De HvA onderhoudt nauwe relaties met opleidingsscholen, schoolbesturen, individuele instellingen, koepelorganisaties en vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam. Het gezamenlijke doel is om in de beroepspraktijk studenten op te leiden voor hun toekomstige beroep van leraar of pedagoog. De opleidingen geven hier samen met het werkveld invulling aan.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 9 maart 2016