Student aan het woord

Testimonial

"Als dorpsmeisje lesgeven in de grote stad was wel even wennen. Vooral aan de verschillende culturen, waar ik maar weinig over wist. Ik heb leerlingen tijdens een stage een presentatie laten houden over zichzelf en hun achtergrond. Fantastisch vonden ze dat. Vooral omdat ze juf dingen konden vertellen die zij wel wisten, maar juf niet. Ik ben uiteindelijk zelfs voor een stage naar Ghana gegaan. Daar heb ik mogen lesgeven en ben ik met een heel ander onderwijssysteem in aanraking gekomen."

Het allerfijnst is de koppeling tussen theorie en praktijk

Romy Klaver - Universitaire Pabo van Amsterdam

"Deze opleiding biedt zoveel mogelijkheden. Tijdens deze opleiding volg ik bijvoorbeeld zowel de bachelor pedagogische wetenschappen als de pabo. Het allerfijnste is de koppeling tussen theorie en praktijk. Ik had nooit verwacht dat de theoretische kant en het onderzoek mij zo aan zouden trekken. Vooral doordat je de problemen uit je onderzoek tegenkomt in de praktijk en koppelt aan je stage, worden ze relevant. Hierdoor draag je meer bij tijdens je stage. Ik merk dat de leerkrachten op je school je daardoor minder zien als stagiaire, maar meer als een collega waar ze ook van willen leren."

"De meerwaarde van de UPvA is ook dat je veel over het individuele kind en over opvoeding leert. Hierdoor vergroot je je mogelijkheden op de arbeidsmarkt!"