Student aan het woord

Testimonial

Jessie Leegwater (26) uit Hoogwoud werkt 2 dagen in de week als leerkracht voor groep zeven op een basisschool en heeft net het 2e jaar van de master Pedagogiek afgerond. Dit najaar studeert ze af en kan ze een dag per week aan de slag als intern begeleider binnen de stichting waarvoor ze werkt. Hiervoor gaat ze een IB-cursus van de Onderwijs Begeleidingsdienst volgen.

Ik profiteer tijdens deze opleiding enorm van de samenwerking met het kenniscentrum van de faculteit.

Jessie Leegwater - Master Pedagogiek

Jessie: ”Als ib-er meldt je leerlingen aan die extra begeleiding of zorg nodig hebben van externe instanties of die naar een leesklas gaan. Ook zorg je ervoor dat de handelings- en groepsplannen van leerkrachten kwalitatief goed zijn. Tijdens de master Pedagogiek leerde ik bijvoorbeeld dat je een probleem van allerlei kanten moet bekijken, voordat je aan een oplossing begint.

Mijn kennis van video interactiebegeleiding wil ik uitbreiden met een training in het begeleiden van ouders. De master Pedagogiek biedt hier een ideale ondergrond voor. Ik kreeg bijvoorbeeld lessen over jeugdzorg, wat voor mij heel interessant is. De master bood alles wat ik nodig heb. Het was voor mij wel belangrijk dat ik er een lerarenbeurs voor kon aanvragen. Mijn werkgever heeft daarnaast 25% van de kosten voor de opleiding vergoed.

Ik studeer af op een vervolgonderzoek op basis van een onderzoek door Sanne Huibregts en Ruben Fukkink van het HvA Kenniscentrum naar de effectiviteit van trainers in video interactiebegeleiding. Sanne en Ruben hebben een format gemaakt voor het begeleiden van video interactie. Nadat ik me had verdiept in hoe je het best feedback kunt geven, blijkt dat hun werkwijze vooral op theorie is gebaseerd. Uit de praktijk blijkt dat je vooral goed moet kijken naar wat je bij het kind ziet gebeuren. Hierop moet je je plan afstemmen. Nanny Jo is wat dat betreft een goed voorbeeld.

Ik wil niet mijn hele leven in het onderwijs blijven werken. Op termijn wil ik graag als zzp-er aan de slag, zodat ik de vrijheid heb om mijn eigen ideeën uit te voeren. Dit wil ik langzaam opbouwen naast mijn werk op school. Ik heb twee jonge kinderen, dus heel veel tijd heb ik niet."