Dubbele bevoegdheid met brede pedagogische lerarenopleiding

Meer leraren opleiden met meer maatwerk

12 jan 2022 13:45 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

De faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) start per september 2022 met de volledig vernieuwde lerarenopleiding Pedagogiek. Vanuit een breed pedagogisch perspectief en met de mogelijkheid twee diploma’s te behalen. Dit nieuwe onderwijsaanbod is het resultaat van een samenwerking tussen Leraar Pedagogiek en de vakgerichte lerarenopleidingen.

Nieuw type onderwijs vraagt nieuw type leraar

Steeds meer scholen zijn actief bezig met onderwijsvernieuwing. Zij zoeken niet naar kant en klare lesmethoden, maar naar unieke oplossingen die hun leerlingen uitdagen en vooruithelpen. En die passen bij hun eigen context en ambities. Dat is maatwerk en mensenwerk. Modern onderwijs vraagt om een ander type leraar. Daar wil de faculteit Onderwijs en Opvoeding met het nieuwe aanbod een bijdrage aan leveren. Studenten ontwikkelen in deze opleiding een breed pedagogisch perspectief. Zij krijgen veel ruimte om zelf sturing te geven aan het eigen leer- en ontwikkelproces. De leeromgeving van de student is deels op de hogeschool en deels in het voortgezet onderwijs en mbo.

Keuzemogelijkheden

In het eerste jaar van de opleiding ontwikkelen studenten een stevige brede pedagogische basis waarbij de ontwikkeling van kinderen en jongeren in hun omgeving centraal staat. Daarnaast maken ze kennis met de vakgerichte tweedegraadslerarenopleidingen.

In het tweede jaar kiezen studenten voor een van de drie richtingen; een vakgerichte lerarenopleiding zoals Wiskunde of Algemene Economie. Verder studeren tot leraar Pedagogiek waarmee afgestudeerden les kunnen geven op het mbo. Bijvoorbeeld in het vak burgerschap, coaching of het mentoraat. Of de combinatie van beide waarin studenten binnen 4,5 jaar afstuderen met twee diploma’s; Leraar Pedagogiek en Leraar in een vakgebied zoals Geschiedenis of Gezondheidszorg en Welzijn.

Welke keuze studenten ook maken, een deel van de opleiding vindt plaats in de beroepspraktijk door middel van stages die al in het eerste jaar starten. Studenten koppelen hierdoor theorie direct aan de praktijk en kunnen verbindingen leggen tussen de verschillende disciplines. In deze nieuwe opleiding is veel ruimte voor studenten om zelf en samen met medestudenten sturing te geven aan het eigen leer- en ontwikkelproces. Docenten staan voor de studenten klaar als coaches. Er is in de opleiding veel aandacht voor vaardigheden zoals communicatie- en begeleidingsvaardigheden en het leren over de ontwikkeling van kennis en jongeren en hoe je hen aanzet tot leren.

De opleiding is bedoeld voor studenten die weten dat ze leraar willen worden, maar nog niet precies in welk vakgebied. Studenten die een stevige pedagogische basis willen ontwikkelen en eigen regie en verantwoordelijkheid willen nemen.

Het werkveld

Steeds meer scholen zoeken naar antwoorden op grote vraagstukken in onderwijs en samenleving. Ze willen actief bijdragen aan kansengelijkheid. Aan duurzaamheid. Aan de motivatie van leerlingen. Wat hebben kinderen en jongeren nu nodig? En morgen? Hoe help je ze verder in hun ontwikkeling? Dit vraagt om een ander type leraar die de faculteit Onderwijs en Opvoeding gaat opleiden. Afgestudeerden kunnen in het onderwijs verschillende rollen op zich nemen, die van pedagoog, ontwerper, vakinhoudelijk expert en didacticus.

De faculteit wil door meer maatwerk te leveren, meer én breder inzetbare leraren opleiden.