Interventiewijzer helpt docenten achterstanden in te lopen

Studenten master Professioneel Meesterschap ontwikkelen interventiewijzer

5 jul 2021 17:30 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Twaalf bijna afgestudeerde onderwijsprofessionals van de masteropleiding Professioneel Meesterschap ontwikkelden een online interventiewijzer. Zij willen hiermee collega-docenten helpen om snel en gemakkelijk bewezen, effectieve interventies te vinden om achterstanden in onderwijs in te lopen.

Docenten staan door de neveneffecten van de coronamaatregelen voor de uitdaging om leerlingen/studenten te motiveren om achterstanden weg te werken en hun zelfvertrouwen in leren te herwinnen en te laten groeien. Dat ervaren deze docenten, die zich straks Master of Education mogen noemen, ook zelf in hun dagelijkse lespraktijk.

Frustratie ombuigen naar oplossingen aanreiken

Patsy Hughan (docent/praktijkcoördinator Social Work HvA), Hilly Drok (docent Nederlands voorgezet onderwijs) en Willeke de Jong (docent/examenleider in het mbo) vertellen enthousiast en vol trots over de tool die zij met negen medestudenten in samenwerking met een mediabedrijf hebben ontwikkeld. Afgelopen week werd de tool met een teaser via social media onder de aandacht van collega’s in het werkveld gebracht. Ook benaderden zij de MBO- en VO-raad. De eerste reacties zijn heel positief. De studenten zien hun tool als een mooie aanvulling op de menukaart die het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) beschikbaar heeft gesteld.

‘We ondervonden zelf dagelijks in onze onderwijspraktijk de sporen die de coronamaatregelen nalaten. We wilden graag met de onderwijskundige kennis die we tijdens de opleiding hebben verdiept en uitgebreid op die actuele problematiek inspelen. Toen we hoorden dat er gelden beschikbaar zouden komen vanuit het NPO voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs, ontstond het idee voor deze tool. We wisten toen nog niet dat er een menukaart zou komen. In plaats van dat iedere docent uren kwijt is aan het raadplegen van allerlei onderzoeken om geschikte interventies te vinden, wilden wij zorgen dat zij snel en makkelijk passende interventies kunnen kiezen. We hebben daarbij gekozen om ons te richten op het voortgezet onderwijs, mbo en hbo.

Studenten van de masteropleiding Professioneel Meesterschap

Onderzoek doen en expertise inhuren

Voor de ontwikkeling van deze tool hebben we in ons vooronderzoek veertien interviews en in ons veldonderzoek tweeëndertig interviews afgenomen bij collega’ in het vo, mbo en hbo. Met dit onderzoek hebben we geïnventariseerd welke problematiek zij signaleren bij hun leerlingen en studenten en wat zij nodig hebben om hen te helpen achterstand in te lopen. Ook hebben we onderzoek gedaan door te grasduinen in heel veel literatuur en onderzoeken. Daarbij hebben we zoveel mogelijk interventies gezocht die hun doelmatigheid hebben bewezen in de praktijk (evidence informed).

Toen we het erover eens waren welke interventies dat waren, moesten we met elkaar nog een vorm bedenken om deze beschikbaar te stellen. En bedenken op welke manier docenten snel passende interventies vinden bij de problematiek die zij signaleren. Daarvoor zijn we afgestapt op een mediabedrijf. Zij hebben ons geholpen om de inhoud toegankelijk en simpel online te delen. Het resultaat is een compacte site die snel en gemakkelijk geraadpleegd kan worden. Zo’n online tool past ook goed bij de beweging die we in het onderwijs hebben gemaakt naar online onderwijs.

Intake helpt je op weg

Door een intake te doorlopen op thema en aan de hand van stellingen, vind je snel en gemakkelijk passende interventies. In totaal zijn er achtenveertig interventies beschikbaar. We willen met de interventiewijzer ook stimuleren dat docenten interventies die zij hebben toegepast en werken, delen. Zogenaamde good practices worden ook in een overzicht opgenomen.

Voortrekkers van onderwijsverbetering en -vernieuwing

André Koffeman, hoofddocent, is trots op zijn studenten. Op de opleiding leren de studenten die zelf werkzaam zijn in het onderwijs, onderwijskundige theorieën toe te passen in hun eigen praktijk. In hun opdracht hebben zij die kennis en hun onderzoeksvaardigheden heel mooi samengebracht. Ze hebben ook ondernemerschap getoond door samen te werken met een bedrijf die hen met specifieke expertise heeft geholpen de tool te maken. Ik vind dat zij een mooie tool hebben ontwikkeld waarmee zij docenten inspireren en helpen met de kennis die zij hebben opgedaan. Dat is ook een van de doelen van de opleiding.’