Hogeschool van Amsterdam

HvA-student wint vakdidactiekprijs 2019 met afstudeerscriptie

Gerard Westhoff talendidactiekprijs 2019 voor scriptie over inclusief taalonderwijs

11 nov 2019 11:32 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

HvA-student Carlo Valsecchi heeft de Gerard Westhoff talendidactiekprijs 2019 gewonnen. Hij kreeg de prijs voor zijn scriptie over inclusief taalgebruik in het voortgezet taalonderwijs. Daarmee studeerde hij af aan de Tweedegraads Lerarenopleiding Engels. De prijs werd uitgereikt tijdens de landelijke studiedag van levende talen – Beroepsvereniging van talendocenten op 1 november.

De jury koos Valsecchi’s scriptie ‘Hide and Seek: Investigating inclusiveness in ESL textbook material and the teacher’s role in implementing inclusive education’ uit elf inzendingen. In het juryrapport staat dat de uitkomsten gezien kunnen worden als een eye-opener en wake-up call voor iedereen die verantwoordelijk is voor het vormgeven van passend onderwijs. Het laat blinde vlekken zien en maakt docenten, schoolleiders, lerarenopleiders en educatieve uitgevers bewuster van de kracht van impliciete, indirecte beïnvloeding in taal. Een heel mooi compliment voor Carlo Valsecchi en Mili Gabrovsek-Sanders, scriptiebegeleider en voormalig mentor van Carlo bij de tweedegraads lerarenopleiding Engels van de HvA (IDEE-programma).

Voor Valsecchi betekent het winnen van deze prijs heel veel. ‘Ik voel me begrepen en gehoord. Ik verplaats me namelijk in een rolstoel en inclusief onderwijs is voor mij persoonlijk van belang geweest. Ik ben blij dat mijn scriptie betekenis heeft. Ik hoop dat het gaat zorgen voor bewustwording bij leraren, lerarenopleiders en daarmee voor een nieuwe benadering van hun leerlingen. Dit proces kan een stap voorwaarts zijn om te zorgen voor een basis waardoor ieder kind kan genieten van onderwijs.

Ik heb dit onderwerp gekozen, omdat het me opviel dat ik in het lesmateriaal van de methodes waar ik mee werkte op school geen voorbeelden tegenkwam van mensen met een beperking of handicap. Daarmee geven we in het onderwijs geen realistisch beeld van mensen in onze samenleving en in verschillende communities in de wereld. In het nationale curriculum en in de standaarden voor onderwijs is er gekozen voor een focus op het creëren van inclusieve scholen en inclusieve klassen. Er is dus een kloof tussen wens en de werkelijkheid op school. Ik heb mijn onderzoek uitgevoerd op een scholengemeenschap in Amsterdam en ingezoomd op havo-2-niveau. Mijn onderzoek heeft veel betekend voor mijn eigen professionele ontwikkeling. Ik realiseerde me dat als mensen met een beperking helemaal niet voorkomen in studieboeken voor taal, dit een factor kan zijn waarom we beperkt begrip of empathie hebben voor hen. Het is belangrijk om als leraar lesmateriaal kritisch te bekijken om te zien wat er indirect nog meer wordt overgedragen dan het vak. En dus ook of het een goede weergave is van de echte wereld.'


Mili Gabrovsek-Sanders, scriptiebegeleider en contactpersoon Studeren met een functiebeperking van de lerarenopleidingen talen, is trots dat Valsecchi deze erkenning voor zijn scriptie ontvangt. ‘Als voormalig mentor van Valsecchi heb ik ervaren waar hij tegenaan liep tijdens zijn studie. Dat waren heel praktische obstakels, maar in het geval van andere studenten gaat het vaak om dingen die we niet meteen zien. De bestaande wettelijke kaders voor inclusief onderwijs (Wet gelijke behandeling en het VN Verdrag Handicap) worden nog niet consequent toegepast en de scriptie van Carlo kan in dit geval als een inspiratiebron fungeren. Ik heb veel van hem geleerd en dat heeft me geïnspireerd om me in te zetten voor inclusief onderwijs.’