Hogeschool van Amsterdam

Hessel Nieuwelink benoemd tot persoonlijk lector

27 nov 2018 11:09 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) benoemt dr. Hessel Nieuwelink per 1 december 2018 tot persoonlijk lector Burgerschapsonderwijs binnen het onderwijs- en onderzoeksprogramma Urban Education van de faculteit Onderwijs en Opvoeding.

Burgerschapsonderwijs staat stevig in de maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke aandacht. Nederlandse leerlingen hechten veel waarde aan democratische waarden maar scoren in vergelijking met andere landen laag op kennisaspecten. De ongelijkheid in burgerschapskennis is ook groter dan in andere landen. Veel scholen en leraren zijn op zoek naar geschikte manieren om burgerschap een plek te geven in hun onderwijs. Er is enig zicht op de algemene werkzame mechanismen van burgerschapsonderwijs. Er is echter relatief weinig onderzoek gedaan naar meer precieze manieren om effectief bij te dragen aan burgerschap van leerlingen.

Als persoonlijk lector beoogt Hessel Nieuwelink een bijdrage te leveren aan het verkrijgen van meer inzicht in effectief democratische burgerschapsonderwijs, de manieren waarop het burgerschap van kinderen en jongeren ontwikkelt naar mate zij ouder worden en hoe onderwijs bij kan dragen aan het creëren van gelijke kansen.

Decaan van de faculteit Ramon Puras: ‘Er zijn nog uitdagingen te overwinnen in het burgerschapsonderwijs in Nederland. Met de benoeming van Hessel Nieuwelink tot persoonlijk lector kunnen we het burgerschapsonderwijs bestuderen vanuit verschillende perspectieven en handvatten ontwikkelen voor zowel leraren in het funderend onderwijs (po, vo en mbo) als docenten van de lerarenopleidingen zelf. Samenwerking met partners staat hierbij centraal en juist dat is Hessel toevertrouwd. Hij heeft in de afgelopen jaren bewezen sterke verbindingen tussen onderwijs, onderzoek en de praktijk te kunnen leggen. Ik ben dan ook bijzonder blij met benoeming van Hessel.’  

Een persoonlijk lector

De Hogeschool van Amsterdam is de eerste hogeschool die de functie van persoonlijk lector heeft gecreëerd om getalenteerde, gepromoveerde (docent)onderzoekers de kans te geven om in vijf jaar tijd een eigen onderzoeksprofilering uit te werken tot een lectoraat.

Hessel Nieuwelink (1980) rondde na zijn middelbare school de bachelor Leraar Maatschappijleer af aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). In de daaropvolgende jaren werkte hij als docent maatschappijleer op verschillende scholen in Amsterdam. Ondertussen studeerde hij zowel Politicologie als Holocaust- en Genocidestudies aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij studeerde cum laude af in beide masters en behaalde daarnaast een eerstegraads lesbevoegdheid. Hessel Nieuwelink schreef een masterscriptie over de impact van het Internationale Tribunaal voor Rwanda op de levens van gewone Rwandezen. In 2006 startte hij als lerarenopleider Maatschappijleer aan de HvA.

Hessel Nieuwelink promoveerde in 2016 op een onderzoek naar denkbeelden van jongeren over democratie en hun ervaringen met democratie in hun dagelijks leven. Sinds 2016 voert Hessel Nieuwelink als hoofddocent diverse onderzoeken uit in samenwerking met collega’s van de UvA, Kohnstamm Instituut, scholen en maatschappelijke instellingen. Dit onderzoek richt zich onder meer op het testen van pedagogisch-didactische strategieën voor het behandelen van controversiële onderwerpen in de klas, de belemmeringen die leraren in Amsterdam ervaren bij het vormgeven van burgerschapsonderwijs en de kenmerken van effectief burgerschapsonderwijs.