Hogeschool van Amsterdam

Bert Bredeweg benoemd tot lector Didactiek van de bètavakken

18 sep 2018 13:00 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft per 1 oktober Bert Bredeweg benoemd tot lector Didactiek van de Bètavakken. Bert Bredeweg komt van de Universiteit van Amsterdam waar hij als universitair hoofddocent aan het Instituut voor Informatica van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica werkzaam is.

Bert Bredeweg kijkt ernaar uit een bijdrage te leveren aan het toegepaste onderzoek bij de HvA en het lectoraat in het bijzonder. 'Onderzoek naar Kunstmatige Intelligentie heeft voor mij altijd in het teken gestaan van interdisciplinaire en bruikbare resultaten. In de Faculteit Onderwijs en Opvoeding sta ik dichter bij de beroepspraktijk van docenten en leerlingen, hetgeen mij de mogelijkheid geeft om innovatieve ideeën samen met hen te onderzoeken en waar mogelijk te realiseren. Ik hoop een verbindende en inspirerende kracht te kunnen zijn voor onderzoek naar Didactiek van de Bètavakken, met name rond de vraag hoe ICT hierbij waardevol kan worden aangewend.'

De Hogeschool van Amsterdam is blij met zijn komst en kijkt uit naar een fijne samenwerking. Ramon Puras, decaan van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding zegt hierover; ‘Bert is bij uitstek een expert op het terrein van digitale innovatie en Kunstmatige Intelligentie Hij brengt een innovatieve en inspirerende blik mee op het (bèta)onderwijs. Hiermee kan hij van grote toegevoegde waarde zijn voor onze (bèta)-opleidingen en ons onderzoek op het gebied van Urban Education.’

Over Bert Bredeweg

De nieuwe lector Bert Bredeweg is sinds 1986 werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam waar hij in 1992 promoveerde op het proefschrift Expertise in Qualitative Prediction of Behaviour (promotor: prof. dr. B.J. Wielinga). Van 1992 tot 2003 was hij als universitair docent verbonden aan de toenmalige Faculteit der Psychologie. Sinds 2003 is Bert Bredeweg als hoofddocent werkzaam bij het Instituut voor Informatica, waar hij ook na zijn overstap naar de HvA een dag per week aan verbonden blijft.

Als hoofddocent leidde hij van 2003 tot 2012 de Qualitative Reasoning Group. Deze onderzoeksgroep genoot internationale bekendheid door haar werk op het terrein van Kwalitatief Redeneren, een techniek ontwikkeld binnen de Kunstmatige Intelligentie, en hoe deze in te zetten rond complexe vraagstukken zoals duurzaamheid (Sustainable Development). Bert Bredeweg heeft ruime ervaring met toegepast onderzoek en valorisatie, ook in het voortgezet en hoger onderwijs. Hij werkt daarbij aan onderwerpen zoals leren door Conceptueel Modelleren, in het bijzonder oorzaak-gevolg denken, Gamification en Learning Analytics.

Vakdidactische kennis toepasbaar maken

Het lectoraat Didactiek van de Bètavakken richt zich op het verzamelen, ontwikkelen en toepasbaar maken van vakdidactische kennis en inzichten voor Wetenschap en Techniek in het primair onderwijs en de bètavakken in het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en lerarenopleidingen. Bètavakken en technologie spelen een belangrijke rol in onze maatschappij en zijn van belang voor innovatieve ontwikkelingen en nieuwe banen in de toekomst. Ze zijn ook belangrijk voor burgers om maatschappelijke vraagstukken beter te begrijpen, zoals duurzame energie, voeding, gezondheid en klimaat. Het lectoraat zal door toenemende aandacht voor deze vraagstukken inspelen op de behoefte aan een Evidence-based didactiek in het vervolgonderwijs.

Het lectoraat is gepositioneerd in het Kenniscentrum van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de HvA. Projecten worden opgezet en uitgevoerd in nauwe samenwerking met de academische opleidingsscholen en instituten als Science Center Nemo en het wetenschapsknooppunt van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast vindt het lectoraat aansluiting bij de regionale expertisecentra voor Wetenschap en Techniek. Het betrekken van de mogelijkheden die een grote stad als Amsterdam biedt, staat centraal in veel projecten.