Hogeschool van Amsterdam

HvA start in september nieuwe opleiding Leraar Duits

25 apr 2018 21:16 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

De Hogeschool van Amsterdam heeft deze week groen licht gekregen voor de start van een nieuwe opleiding Leraar Duits. In de regio Amsterdam is in het voortgezet onderwijs en in het mbo grote vraag naar bevoegde docenten Duits. Het tekort in de regio loopt in de komende jaren op van 32 full time banen in 2018 tot 48 full time banen in 2022.

De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie heeft vastgesteld dat in het paneladvies deugdelijk en kenbaar is gemotiveerd op welke gronden het panel de kwaliteit van de opleiding positief heeft beoordeeld. Het panel vindt dat de opleiding de landelijke afspraken over de kennisbasis op een mooie manier heeft gecombineerd met de eigen insteek die gekenmerkt wordt door een brede benadering van het moderne vreemdetalenonderwijs. De opleiding heeft een duidelijke visie op taaloverstijgend onderwijs en de invulling daarvan voor de opleiding Leraar Duits. Daarnaast spreekt uit het rapport de waardering voor het sterke, hoogwaardige en gevarieerde docententeam. Het volledige besluit wordt op 30 april gepubliceerd op de website van de NVAO.

Alessandra Corda, opleidingsmanager Cluster Talen: ‘Ik ben ontzettend blij dat we van de NVAO nu ook het officiële bericht hebben ontvangen dat wij mogen starten. In de afgelopen maanden hebben we met het kernteam heel hard toegewerkt naar dit mooie eindresultaat. Na het bezoek van het visitatiepanel in maart hadden wij zelf geen enkele twijfel, maar met dit document staan echt alle signalen op groen!’

Geïnteresseerde studenten kunnen zich tot 15 juli aanmelden voor de voltijdopleiding en tot 31 augustus voor de deeltijdopleiding.