Hogeschool van Amsterdam

HvA start het zij-instroomtraject voor de Pabo

2 nov 2017 09:01 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Op 1 november is de eerste groep van 22 studenten gestart met het Zij-instroom in Beroep traject aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De Faculteit Onderwijs en Opvoeding werkt hierin nauw samen met de Federatie Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam. Door samen deze nieuwe leraren voor de stad op te leiden en te begeleiden dragen zij hiermee bij aan een oplossing voor het lerarentekort in Amsterdam.

Dit jaar had het Amsterdamse basisonderwijs al 171 vacatures, in 2020 loopt dit aantal op tot 415. Hubert de Waard, adjunct directeur van Sirius, een van deelnemende schoolbesturen, benadrukt vooral de mooie kanten van het vak. “Ja, er is een lerarentekort, maar jullie hebben gekozen voor een carrièreswitch, omdat jullie ook hebben gevoeld hoe mooi ons vak is. Jullie komst brengt nieuwe kennis, nieuwe ervaringen en een nieuwe dynamiek mee waar we allemaal profijt van kunnen hebben.” De Waard geeft aan deze groep te benijden; “Niets is mooier dan het vergaren van kennis en van elkaar te leren. Dat is precies wat jullie gaan doen in deze komende twee jaar, dus maak gebruik van die groepsdynamiek.”

Remy Wilshaus, coördinator zij-instroom van de Pabo HvA, sprak de wens uit over uiterlijk twee jaar weer op dezelfde plek bij elkaar te komen, maar dan voor het uitreiken van de getuigschriften waarmee deze groep van 22 studenten dan als bevoegd docent voor een Amsterdamse klas staan. Wilshaus; “Amsterdam heeft 60.000 kinderen in het basisonderwijs, deze kinderen verdienen goed onderwijs van gekwalificeerde docenten die goed zijn toegerust op het lesgeven in een grootstedelijke context. Dat is precies waar wij in deze komende twee jaren met de zij-instromers aan gaan werken.”

In twee jaar bevoegd voor de klas

Een zij-instromer is iemand die leraar wil worden en wel het vereiste opleidingsniveau heeft, maar geen- of niet de juiste- onderwijsbevoegdheid. Voordat deelnemers kunnen starten met het opleidingstraject wordt een uitgebreid geschiktheidsonderzoek afgenomen. Bij gebleken geschiktheid krijgt iedere deelnemer een opleidingstraject op maat aangeboden waarbij ze in maximaal twee jaar toewerken naar een volledige bevoegdheid voor het primair onderwijs. Zij-instromers staan hierbij vanaf dag één voor de klas. De kosten van het ZIB-traject worden door de rijksoverheid vergoed. De subsidie hiervoor wordt via de werkgever aangevraagd.

Meer informatie over het Zij-instroom in Beroep traject bij de Pabo HvA vind u op onze website. Maandelijks organiseert de opleiding een voorlichtingsbijeenkomst. Informatie over de data en aanmelden is ook op deze pagina beschikbaar. Voor vragen die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn kunt u contact opnemen met de heer Remy Wilshaus via r.wilshaus@hva.nl.