Hogeschool van Amsterdam

De HvA is van plan een nieuwe lerarenopleiding Duits te starten.

17 jul 2017 14:56 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

In mei heeft hogeschool Inholland bekend gemaakt dat zij de tweedegraads lerarenopleidingen gaan afbouwen. Studiekiezers worden sindsdien doorverwezen naar de HvA. De HvA biedt op dit moment echter niet de lerarenopleiding Duits aan.

Hiermee ontstaat een probleem in de regio Amsterdam en Noord Holland voor studenten die leraar Duits willen worden. Er ontstaat tevens een probleem bij de scholen in de regio, omdat Duits een van de vakken is waarvoor een lerarentekort is.

De afgelopen periode heeft de HvA onderzocht of de lerarenopleiding Duits in samenwerking met de Hogeschool Utrecht kon worden uitgevoerd, maar deze verkenning heeft niet geleid tot passende oplossingen voor de behoeften van onze regio. De HvA heeft daarom besloten het traject te starten voor een licentie voor een nieuwe lerarenopleiding Duits, met als beoogd startmoment 1 september 2018.