Hogeschool van Amsterdam

Netwerk Bètapartners dreigt OCW-subsidie te verliezen in 2017

31 okt 2016 08:08 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Het regionale Bètapartnernetwerk, bestaande uit HvA, VU, UvA, InHolland en 44 scholen voor voortgezet onderwijs, krijgt in 2017 waarschijnlijk geen subsidie vanuit het Ministerie van OCW. Op dinsdag 1 november biedt het netwerk daarom, samen met tien andere VO-HO netwerken, een pamflet en petitie aan de Tweede Kamer aan.

Het pamflet en de petitie volgen op een brandbrief die op 8 april 2016 al aan het ministerie van OCW werd gestuurd. In deze brief werd de minister gevraagd om een structurele investering in de regionale VO-HO netwerken van 2,5 miljoen euro per jaar. Inmiddels zijn er middelen toegezegd, maar deze komen pas vrij vanaf 2018 en de bestemming van de middelen is nog onbekend. Hierdoor dreigt een gat in de financiering van de activiteiten van 2017. OCW staat volledig achter het bestaan en nut van de VO-HO netwerken, maar kiest voor een andere besteding van de beschikbare middelen in 2017.

Agnes Kemperman is hoofd van het Amsterdamse Bètapartnernetwerk en voorzitter van de landelijke VO-HO netwerken: “De netwerken vormen samen een landelijke, educatieve infrastructuur gericht op vakvernieuwing, aansluiting en professionalisering. Deze infrastructuur is opgebouwd met behulp van OCW-subsidies. De regionale netwerken financieren hiernaast ook veel zelf, maar dit is niet voldoende. Een duurzaam betrokken overheid is cruciaal om te behouden en door te ontwikkelen wat we samen hebben opgebouwd.”

De petitie van de netwerkpartners wordt gesteund door de onderwijskoepels VSNU, de VO-raad en de Vereniging Hogescholen. De petitie kan tot 1 november worden ondertekend.

Meer informatie over Bètapartners / Its Academy
Meer informatie over de VO-HO netwerken