Hogeschool van Amsterdam

Publicatie Muziekeducatie doen we samen voor koningin Máxima

1 apr 2016 14:00 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Hoe kunnen de groepsleerkracht en de vakleerkracht muziek samen zorgen voor goed muziekonderwijs op de basisschool? Deze vraag stond op 30 maart centraal op het Landelijk Symposium ‘Muziekeducatie doen we samen’. Tijdens het symposium is het eerste exemplaar van de publicatie ‘Muziekeducatie doen we samen’ in ontvangst genomen door Hare Majesteit Koningin Máxima.

Deze publicatie is het product van een unieke samenwerking tussen de Pabo van de Hogeschool van Amsterdam, de Universitaire Pabo van Amsterdam, de iPabo en het Conservatorium van Amsterdam. Samen hebben zij een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van het muziekonderwijs.

De initiële vraag ontstond in 2013, er moest meer aandacht komen voor muziekonderwijs binnen de scholen. In een convenant, opgesteld door de Gemeente Amsterdam, is overeengekomen dat alle kinderen in het basisonderwijs 1 uur per week muziekonderwijs krijgen. Dit convenant is ondertekend door de pabo’s in Amsterdam, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, de scholen en de gemeente. Dit heeft geresulteerd in het Amsterdams project ‘Muziekeducatie doe je samen.’

Johan Jelsma, opleidingsmanager pabo HvA: ‘ Met alle betrokken opleidingsinstituten hebben we de afgelopen twee jaar intensief samengewerkt in deelprojecten. Zo hebben we geëxperimenteerd met gezamenlijke stages in korte en langere trajecten. Het is mooi om te zien hoe studenten uit twee werelden elkaar leren kennen, gaan samenwerken en hierdoor een leertraject ingaan waarbij ze van én met elkaar leren.’

Alida Oppers, directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs in gesprek met studenten.
Foto: Fokke van Saane.


Het symposium stond in het teken van elkaar inspireren en kennis delen om met concrete aanbevelingen een agenda voor de toekomst te formuleren. De ruim 300 aanwezigen kregen een divers programma aangeboden. Na het welkom van Janneke van der Wijk, directeur van het Conservatorium van Amsterdam opende Rinda van Besten, voorzitter PO-raad het symposium. Best practices en concrete resultaten vanuit het project werden plenair gedeeld met de zaal. Simone Ogier, student aan onze pabo deelde haar ervaring over de co-stages die zij heeft gedaan. Simone zegt hierover: ' De samenwerking met Pinar, de student van het conservatorium, heeft ons beide veel opgeleverd. Ik heb de afgelopen vier jaar tijdens mijn stages wel muziekles gegeven, omdat ik dit erg leuk en belangrijk vind, maar ik miste nog zoveel handvatten. Deze handvatten heeft Pinar mij kunnen geven. In slechts zes weken heb ik mij geprofileerd van een onzekere leerkracht die af en toe een liedje zong met de kinderen tot een leerkracht die weet wat ze doet als het om muziekles gaat. De leerlingen komen nu wekelijks in aanraking met alle muziekdomeinen. Ik zie ze groeien en genieten. Het is elke keer weer het geluksmomentje van de week.'

Paul Schnabel hield een pleidooi voor meer expressie in het onderwijs voor een integrale benadering van ontwikkeling. Paul Collard inspireerde de aanwezigen met zijn verhaal ‘Leer je muziek of muzikaal zijn? Wat is het nut van muziek?’

Tijdens interactieve sessies bespraken educatieaanbieders, beleidsmakers en vertegenwoordigers van conservatoria, pabo's en basisscholen met elkaar hoe verschillende leerplannen beter op elkaar afgestemd kunnen worden en hoe opleidingsinstituten effectiever kunnen samenwerken. Co-teaching tussen vakdocenten en groepsleerkrachten is hierbij het uitgangspunt. Na afloop van de deelsessies zijn de aanbevelingen aangeboden aan vertegenwoordigers uit het werkveld.

Enkele leden van de stuurgroep van het project ‘Muziekeducatie doe je samen’ in gesprek met Lex Bohlmeijer. Foto: Fokke van Saane.

Het symposium was een mooie afsluiting voor alle betrokken partijen die twee jaar intensief hebben deelgenomen in dit project.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien