Hogeschool van Amsterdam

Beurzen en tegemoetkoming voor leraren

3 apr 2019 09:31 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Ben je leraar en wil je je verder specialiseren in het onderwijs of een eerstegraads bevoegdheid halen? Er zijn verschillende beurzen en tegemoetkomingsregelingen beschikbaar.

Met de ‘Lerarenbeurs voor scholing’ is het mogelijk met een flinke vergoeding een erkende hbo-bachelor- of masteropleiding te volgen. Daarnaast biedt de Gemeente Amsterdam ook een 'Amsterdamse Lerarenbeurs' aan. Deze beurs is bestemd voor bevoegde leraren. De beurs kan zowel worden aangevraagd door een individuele leraar, als door een groep leraren voor een gezamenlijk professionaliseringstraject. Denk hierbij aan een cursus, leergang, onderzoeksproject, intervisietraject, professionele leergemeenschap of docentstage. Vervangingskosten kunnen ook onderdeel zijn van de Amsterdamse Lerarenbeurs.

Er zijn ook diverse tegemoetkomingsregelingen voor eerste- en tweedegraadsopleidingen. Je kunt hierbij een tegemoetkoming voor studie- en reiskosten aanvragen.

Lerarenbeurs voor scholing

Vergoeding en studieverlof

De lerarenbeurs vergoedt een groot deel van de kosten voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Je werkgever kan daarnaast een vergoeding krijgen om vervanging tijdens je studieverlof te bekostigen.

Voor wie?

De lerarenbeurs is bestemd voor bevoegde leraren in primair of voortgezet onderwijs, middelbaar of hoger beroepsonderwijs. Ook invalkrachten, ambulant begeleiders, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers komen in aanmerking. Docenten die eerder voor een bacheloropleiding gebruik hebben gemaakt van de Lerarenbeurs, kunnen nu opnieuw een beurs aanvragen voor een masteropleiding.

Je kunt de lerarenbeurs aanvragen via de website van DUO . Hier vind je ook meer informatie over kosten en voorwaarden. De beurzen worden toegekend op volgorde van binnenkomst. Dus wees er snel bij!

Amsterdamse Teambeurs

De Gemeente Amsterdam biedt een 'Amsterdamse Teambeurs' aan. Deze beurs is bedoeld voor lerarenteams in het primair, voortgezet en speciaal (voortgezet) onderwijs. Elke school krijgt een maximaal besteedbaar bedrag waarbij die zelf bepaalt of dit bedrag aan één of meerdere teams besteed wordt in de komende 4 jaar. De school geeft zelf aan welk(e) team(s) gebruikmaken van een teambeurs. Voorwaarde hierbij is dat een onderwijsteam uit minstens 3 personen bestaat.

Voor wie?

Lerarenteams in het primair, voortgezet en speciaal (voortgezet) onderwijs.

Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters

Wil jij jonge mensen inspireren, boeiende lessen ontwerpen en anderen écht iets laten begrijpen? En dat in een dynamische werkomgeving waar jouw persoonlijke ontwikkeling centraal staat? Haal dan na of tijdens je universitaire studie een eerstegraads onderwijsbevoegdheid.

Je kunt een eenmalige tegemoetkoming krijgen in de studiekosten. Het ministerie van Onderwijs wil met deze vergoeding extra eerstegraads leraren opleiden voor vakken in het voortgezet onderwijs waar een tekort aan leraren is.

Voor wie?

Studenten die na 31 december 2013 afgestudeerd zijn aan de Pabo en starten met een master Pedagogiek.

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt eenmalig € 3.000. Voorwaarde is dat je ook stage loopt in het primair onderwijs. Meeer informatie en het aanvraagformulier vind je op de website van DUO .

Tegemoetkoming voor leraren

Wanneer je geen studiefinanciering meer ontvangt, kunt je een tegemoetkoming voor leraren aanvragen. Deze tegemoetkoming geldt voor zowel de Pabo als alle eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen. Er zijn voorwaarden aan de tegemoetkoming verbonden, deze kun je nalezen op de website van DUO. De tegemoetkoming is een gift, de hoogte hangt is inkomensafhankelijk.

Tegemoetkoming bij de kopopleiding

Heb je een opleiding in het hoger onderwijs afgerond en ga je daarna eenkopopleiding doen? Dan kun je 12 maanden extra studiefinanciering krijgen. Meer informatie staat op de website van DUO .

Andere regelingen

Kijk ook eens op de website Leraar in het VO . Hier vind je ervaringsverhalen, de mogelijke routes naar het docentschap en subsidies.