Hogeschool van Amsterdam

Zorgtechnologie

Technische innovatie in zorg & welzijn

Een robot die medicijnen rondbrengt. Een therapeut die de behandeling ondersteunt met gegevens van sensoren. Een app waarmee iemand met Korsakov zelfstandig kan koken. Zomaar drie voorbeelden van zorgtechnologie. De gezondheidszorg staat de komende jaren voor enorme uitdagingen. Vergrijzing en stijgende kosten vereisen een nieuwe aanpak in zorg en welzijn. De minor Zorgtechnologie richt zich op een interprofessionele samenwerking voor deze aanpak. Jij als CMD, ICT, technologie-of zorgstudent bent hard nodig om concrete oplossingen te bedenken. Je bied een zorgvraagstuk het hoofd met een combinatie van zorg en technologie. Binnenkort de gewoonste zaak van de wereld.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

DURF JIJ DE UITDAGING AAN?

Een groot deel van deze minor bestaat uit een uitdagend zorgtechnologieproject. Je werkt in groepsverband gedurende drie dagen per week in de (zorg)organisatie van een externe opdrachtgever.

De overige dagen volg je onderwijs over uiteenlopende thema’s als e-zorg, tele-consultatie, designprincipes, sensortechnologie, gamification en ethiek. Je leert innovatieve zorgtechnologieën te onderzoeken, ontwikkelen, aanbieden en toepassen.

PAST DEZE MINOR BIJ JOU?

Als (paramedische) zorg en welzijn-student:

  1. Technologie is in toenemende mate een onderdeel van de zorg.
  2. Technische producten zijn vaak beperkt ontwikkeld vanuit de behoeften, capaciteiten of bewegings-patronen van (zieke) mensen. Jouw inbreng in het  onderzoek en het bedrijfsleven is noodzakelijk voor de toekomst.
  3. Het gebruik van de diverse zorgtechnologieën heeft impact op het dagelijks leven van cliënten. Dat vraagt om zorgvuldige begeleiding, en om nauwkeurige productontwikkeling.

Als informatica en technologie-student:

  1. Je kunt niet voorbij aan de gebruiker bij de ontwikkeling van techniek. Je leert in de minor over de mens die zorg nodig heeft, waardoor je completere technieken kunt ontwikkelen.
  2. Je maakt kennis met geavanceerde technologieën zoals robotica, sensorsystemen en gamification technieken.
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 28 januari 2019