Comenius Leadership Fellow om HvA-student ‘AI-ready' te maken

3 jun 2021 11:53 | Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

Het Centre of Expertise Applied AI heeft een Comenius Leadership Fellow van € 500.000,- toegekend gekregen voor het project AI4Students. Het project van lector Responsible AI Nanda Piersma wil met de Comeniusbeurs de komende drie jaar de studenten van HvA-opleidingen toerusten op een toekomst waarin artificial intelligence (AI) een steeds grotere rol gaat spelen.

De beoordelingscommissie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) selecteerde het project uit in totaal 15 aanvragen en roemt AI4Students om het innovatieve karakter en de verwachte opbrengsten voor studenten, docenten en het werkveld. “Door de maatschappelijke relevantie van het onderwerp is de commissie ervan overtuigd dat de opbrengsten voor zowel studenten en docenten als het werkveld waardevol zullen zijn.”

‘AI-ready’ de deur uit

AI4Students is een project dat binnen alle faculteiten van de Hogeschool van Amsterdam zijn uitwerking moet gaan hebben. “We willen eigenlijk alle studenten van de HvA ‘AI-ready’ de deur uit krijgen. Het gaat dan niet om een algemene kennismaking met AI, maar om AI specifiek toegerust in het vakgebied waarvoor ze worden opgeleid”, legt Piersma uit. “Zodat ze niet eerst bij ons het vak van bijvoorbeeld accountant of fysiotherapeut leren, en dan in hun werk gelijk aan een bijscholingscursus moeten beginnen. Nee, ze moeten bij ons al meedenken over hoe AI hun werk gaat beïnvloeden.”

Met de Comenius Leadership Fellow 2021 kan Piersma de komende drie jaar die ambitie waar gaan maken. “We willen eigenlijk per opleiding een AI-impactscan gaan maken,” legt Piersma uit. “Op welk vlak gaat kunstmatige intelligentie een werkveld beïnvloeden? Wat betekent dat voor wat professionals moeten kunnen en wat betekent dat vervolgens voor de opleiding zelf?”

Opleidingen werken mee

Op dit moment is Piersma verkennende gesprekken aan het voeren met de opleidingen binnen de HvA die mee gaan doen aan AI4Students. In het project dat drie jaar zal gaan duren, moeten dan jaarlijks drie opleidingen door het lectoraat onder handen worden genomen. “Dat kan per opleiding weer heel anders gaan. Soms is het passend om in bepaalde vakken andere thema’s aan de orde te laten komen, maar het kan ook betekenen dat we ergens óf een nieuw vak gaan ontwikkelen óf een minor gaan aansluiten op de opleiding.”

AI klaar maken voor mensen

Piersma hoopt op die manier dat steeds meer studenten al voor ze de arbeidsmarkt opgaan, op enige manier vertrouwd worden gemaakt met kunstmatige intelligentie. En dat dit ook weer gevolgen heeft voor AI. “Wat dat betreft heeft ‘AI-ready’ een dubbele betekenis. Enerzijds gaat het om studenten voor te bereiden op een vak met kunstmatige intelligentie, maar daarnaast gaat het om kunstmatige intelligentie klaar maken voor de mensen. We moeten weg van de mystificatie die er vaak om AI heen hangt. We moeten het juist tastbaar maken, op de werkvloer en in het dagelijkse leven.”

Over de Comenius Leadership Fellows

De Comenius Leadership Fellows zijn onderdeel van de KNAW. Het is een subsidieprogramma voor docenten en onderzoekers om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. De Leadership Fellows zijn specifiek gericht op innovaties op één of meerdere faculteiten of zelfs een hele onderwijsinstelling. Leadership Fellows worden voorgedragen door het College van Bestuur van hun instelling en toegekend door NRO. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt het budget voor deze beurzen beschikbaar.