Samenwerking

Bewegen, sport en voeding spelen een steeds grotere rol in ons dagelijks leven en welzijn. Dat vraagt om dynamische professionals die op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen. Daar leidt de faculteit Bewegen, Sport en Voeding voor op. Hierbij staat kwaliteit centraal en daar horen drie kernwoorden bij: Vitaliteit, Ondernemen en een duidelijk Sportprofiel.

De faculteit Bewegen, Sport en Voeding biedt drie opleidingen: Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO), Sportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen (SM&O) en Voeding en Diëtetiek.

Vitaal

Door steeds te vernieuwen blijven de opleidingen sterk en gezond en leveren ze een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit van de samenleving. Of dat nou gaat om bewegingsonderwijs op scholen, adviseren over een gezonde levensstijl en voeding of het organiseren van vitaliteit in de publieke en private sector.

Ondernemend

De faculteit Bewegen, Sport en Voeding (FBSV) is ondernemend: medewerkers én studenten. Bij Sportkunde - leerroute SM&O is dat uiteraard een belangrijk kenmerk van de opleiding. Maar ook bij Voeding wordt een ondernemende houding steeds belangrijker, door bijvoorbeeld de richting New Product Management en de privatisering van de diëtistenpraktijken.

Sportprofiel

FBSV heeft echt een sportprofiel. Zo verwerven studenten van de ALO en Sportkunde - leerroute SM&O een licentie in een sport naar keuze en biedt de ALO een minor die opleidt tot sporttrainer of coach niveau 4. Ook voor studenten Voeding is sport een onderdeel van hun opleiding; ze kunnen bijvoorbeeld een postgraduate study sportdiëtetiek doen of binnen de minor Health Promotion een internationale fitnessopleiding volgen.

Amsterdam

FBSV heeft van oudsher een sterke binding met de regio Amsterdam. Ook de bedrijven en scholen waar de stagiaires terechtkomen richten zich op de gemeente Amsterdam. Daardoor werkt de faculteit via stages en onderzoeken mee aan de invulling van Amsterdams beleid op het gebied van sport, bewegen, vitaliteit en overgewichtbestrijding.

De faculteit richt zich ook specifiek op de grootstedelijke problematiek. Daarom doen ALO-studenten minimaal één van hun schoolstages op een echte Amsterdamse, multiculturele school en combineren zij hun afstudeerstage met een onderzoek op een voor die school belangrijk maatschappelijk onderwerp.

Centre of Expertise Urban Vitality

Het Centre of Expertise Urban Vitality onderzoekt hoe stadsbewoners vitaal kunnen worden en blijven. Onderzoekers hebben veel kennis ontwikkeld en verzameld over bijvoorbeeld de motorische ontwikkeling van kinderen en de samenwerking tussen scholen, jeugdgezondheidszorg en de eerstelijnshulp. Maar ook bijvoorbeeld over de inrichting van speelpleinen, omgaan met over- en ondergewicht en het professionaliseren van sportverenigingen.

Samenwerken

De faculteit werkt - zeker in onderzoeksverband - veel samen met externe organisaties. Met scholen, bijvoorbeeld via de Stichting Westelijke Tuinsteden, waar 15 basisscholen bij horen. Of met de gemeente Amsterdam, Ajax, RIVM en TNO. Maar FBSV doet ook veel samen met het bedrijfsleven, zoals Danone, Tromp Medical, Dietethiek en Vialente. The Muscle Preservation Study (oftewel: lose the fat, keep the muscle) is een onderzoek dat het lectoraat Voeding en Beweging samen met Danone en diëtistenpraktijk Vialente uitvoerde.

Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO)

De faculteit werkt nauw samen met het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) in Amsterdam en partners binnen het NISSI (Netherlands Insititute of Sport Science and Innovation) zoals de faculteit Bewegingswetenschappen aan de VU en TNO, Sportartsengroep, VUmc en AMC op het gebied van Sportzorg.

Samenwerken is voor FBSV een effectieve manier om kennis en ervaringen te delen en versterken via onderzoek en stages. Dat is verrijkend voor alle betrokken organisaties en voor onze studenten. FBSV staat dan ook altijd open voor nieuwe ideeën en projecten.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 31 augustus 2020