Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Cursusprogramma

In elke organisatie waar juridische diensten of processen worden uitgevoerd, spelen kennis en informatie een essentiële rol. Of het nu gaat om het adviseren van cliënten, het begeleiden van interne beslissingen, het opstellen van documenten, of het borgen van de kwaliteitsprocessen.

Informatietechnologie kan een belangrijke rol spelen bij het inrichten en (her)ontwerpen van processen. In de rechtspraktijk gaat het om Legal Tech: specifiek voor de rechtspraktijk ontwikkelde software of applicaties die juridisch werk kunnen overnemen.

Maar technologie moet altijd een middel tot een doel zijn. De lijst aan mislukte ICT-projecten is lang. Zo stond recent het fraude-opsporingssysteem SyRI negatief in de aandacht. Veelvoorkomende factoren die aan mislukkingen ten grondslag liggen zijn onvoldoende zicht op het te automatiseren proces en te weinig aandacht voor gebruikers - met als gevolg dat er onvoldoende zicht is op de benodigde specificaties van een ICT-oplossing.

Binnen legal management plaatsen we technologie daarom nadrukkelijk in het licht van het (her)ontwerp van processen, met voorafgaand een grondige analyse van het te verbeteren proces en aandacht voor de wensen en behoeften van alle stakeholders. Het laatste aspect is een onderdeel van design thinking: een denkwijze die bij het (her)ontwerp van allerlei zaken kan worden ingezet. Toegepast op juridische diensten of juridische processen noemen we dit legal service design.

Opzet van de module

In de module Legal Proces Management lag de nadruk op het analyseren en zo mogelijk verbeteren van processen. Bij Legal Tech & Digital Justice gaan we nader in op het herontwerp van processen en design thinking, met bijzondere aandacht voor de mogelijkheden van beslissingsondersteunende technologie.

De module is erop gericht om overzicht te krijgen van bestaande oplossingen voor de rechtspraktijk en zelf gericht verder onderzoek te doen naar (en een prototype te bouwen voor) de mogelijkheden van een beslissysteem binnen je eigen organisatie. Aan de hand hiervan kom je tot een beargumenteerd advies.

In dit vak wordt theorie gekoppeld aan onderzoek binnen je organisatie en doe je praktijkoefeningen met beslisbomen die je uiteindelijk programmeert in de software van Adapting Legal, Berkeley Bridge of een systeem binnen je eigen organisatie.

Eindopdracht

De eindopdracht bestaat uit:

  • Een algemene analyse van de vraag welke legal tech softwareoplossingen voor jouw organisatie vooral relevant (kunnen) zijn en welke kansen en risico’s hieraan verbonden zijn.
  • Het maken van een prototype van een beslissysteem, waarmee je een proces binnen je organisatie kunt versterken.