Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

De cursus in het kort

Met deze cursus zet je een eerste stap als Engineer en werk je toe naar een baan in de techniek. Je wordt begeleid door een loopbaancoach om tot een loopbaankeuze te komen middels inzet van skills tools en coaching, aan de cursus zelf zit een baanintentie vast.

Schrijf je in

Programma

In de basiscursus Engineering A volg je vier modules. Module 1 is een project, Energiescan. Module 2 is Werkend Leren, waarin gekeken wordt welke skills je nu al hebt en wat nodig is om een baan in de techniek te vinden. Modules 3 en 4 bestaan uit kennisvakken: Wiskunde voor Engineers en Natuurkunde voor Engineers. Alle modules worden ondersteund met lessen, praktische workshops en begeleiding.

Projecten en kennisvakken

Bij het project Energiescan leer je hoe je een analyse maakt van het energieverbruik van een Asset (dit kan een gebouw, brug, machine, windmolen of installatie zijn). De analyse geeft je inzicht op basis waarvan je een advies kan uitbrengen over optimalisatie van het energieverbruik. Zo lever je direct een inzicht op bij je eerste opdracht.

Bij het kennisvak Wiskunde voor Engineers leer je meer over de basisbegrippen uit de goniometrie en hoe je hiermee berekeningen kunt maken.  Het vak Natuurkunde voor Engineers is gericht op belangrijke basisvaardigheden zoals statisch evenwicht (mechanica), transport (energie, elektriciteit) en behoudswetten (energie).

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor professionals die graag een carrière willen starten in techniek. Of reeds een start hebben gemaakt (bijvoorbeeld mbo-techniek of hbo-techniek gestart en niet afgemaakt) en toe zijn aan een volgende stap. De opleiding kan ook ondersteunend of aanvullend zijn voor de uitvoering van een bestaande functie.

Cursusdagen

De 19 cursusdagen vinden plaats in de periode tussen 2 september en 27 januari. Per week is er 1 lesdag op maandag van 15.20-22.00 uur. Daarnaast heb je op donderdag een (online) gesprek met een loopbaancoach.

Kosten

Als je aan de eisen voldoet die OC&W stelt, betaal je het wettelijk collegegeld. Als je niet aan de eisen voldoet betaal je het instellingscollegegeld. Voor een cursus van een half jaar (30 ECTS) bedraagt het instellingsgeld €5000,50. Kijk in de link hieronder of je in aanmerking komt voor het collegegeldtarief (€1371 voor een halfjaar).

De collegeledmeter
(opent in nieuw venster)

Toelating

Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding in techniek vereist, wel dien je aan de algemene hbo-toelatingseisen te voldoen; je dient minimaal te beschikken over een mbo-4 diploma, havo diploma of een 21+ toets te behalen.

Tijdsinvestering

Houd naast 8 contacturen rekening met ongeveer 20 uur zelfstudie per week.

Groepsgrootte

Er is geen minimale groepsgrootte. Je schuift tijdens deze cursus aan bij de reguliere lesdagen van de deeltijdopleiding Engineering.

Waarom deze cursus?

  • Je krijgt ondersteuning bij het vinden van een baan in de techniek.
  • Je ontdekt de essentie van techniek en leert van medestudenten.
  • Je volgt een basiscursus als onderdeel van een bachelordiploma.

Heb je een vraag?

Neem contact op met Paul Bonsema