Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Inhoud

De leergang Curriculumontwerp mbo kent 5 bijeenkomsten, waarbij elke keer een bepaald thema centraal staat om uit te diepen en mee aan de gang te gaan.

Bijeenkomst 1: Onderwijsvisie, het kwalificatiedossier en de wettelijke kaders

 • Kennismaking: waarom ben jij hier, wat is jouw opdracht?
 • Onderwijsvisie, kwalificatiedossier en wettelijke kaders (BOT en BPV), inspectie (wat moet en wat mag).
 • Vertaling van de visie van de school en de opleiding naar curriculumontwerp (macro, meso, micro) en verschillende modellen (4C/ID, spinneweb SLO, backwards design, scrum. ADDIE, kwadrant Zitter (hybride) en blended learning).

Bijeenkomst 2: Onderwijstheorieën, evidence-based onderwijs en good practice

 • Onderwijsleertheorieën
 • Van praktijk naar theorie - waarom doe je wat je doet en waar is dat op gebaseerd?
 • Vertaling van theorie naar praktijk
 • Evidence-based onderwijs en good practice

Bijeenkomst 3: Een betekenisvolle leeromgeving aansluitend op de beroepspraktijk van de opleiding en samenhang tussen de verschillende leeractiviteiten (vakken)

 • Betekenisvolle leeromgeving aansluitend op de beroepspraktijk van de opleiding
 • Samenhang tussen vakken/ leeractiviteiten binnen de opleiding
 • De plek van de generieke vakken en keuzedelen in het curriculum
 • Formatief handelen en toetsing

Bijeenkomst 4 : Persoonlijk leiderschap, samenwerken bij curriculumontwerp, formatief handelen en toetsing

 • Draagvlak creëren en samenwerken bij curriculumontwerp in het team.
 • Persoonlijk leiderschap

Bijeenkomst 5: Presentaties eindproducten, peerfeedback en aandacht voor implementatie en evaluaties

 • Presenteren eindproduct (vieren van successen)
 • Peerfeedback
 • Implementatie/ borging/ hoe verder?
 • Leeropbrengst