Assessment Certificaat Competent Docent NT2

Sinds 2006 bestaat de mogelijkheid om via het assessment competent NT2-docent het zogenaamde ‘Certificaat competent docent NT2’ te verkrijgen. De Beroepsvereniging van docenten Nederlands als tweede taal, de BVNT2 heeft hiertoe een competentieprofiel voor docenten NT2 opgesteld. Met behulp van dit competentieprofiel, het daarbij behorende bekwaamheidsportfolio en een uitgebreide handleiding kunnen docenten hun Eerder Verworven Competenties (EVC) laten zien en zo aantonen dat zij een competente NT2-docent zijn. De competenties van de deelnemers aan het assessment worden beoordeeld in een assessmenttraject. Bij een positieve beoordeling ontvangt u het Certificaat Competent NT2-docent.

Inmiddels zijn meer dan 1.400 docenten opgenomen in het register van gecertificeerde NT2-docenten. Taalaanbieders, gemeentes en andere partijen zien dit certificaat als een bewijs van deskundigheid. Voor het Keurmerk Blik op Werk Inburgeren is dit een geldig bewijs van bekwaamheid. U kunt zich het hele jaar aanmelden voor het assessment.

De Hogeschool van Amsterdam biedt ook de post-hbo opleiding Nederlands als Tweede Taal aan. Deze opleiding is bedoeld voor startende docenten die NT2-lessen geven zonder dat zij daarvoor een bewijs van bekwaamheid hebben. Meer informatie over de post-hbo opleiding vindt u hier.

CONTACT

Met vragen kunt u terecht bij het Loket Assessments:

E-mail assessment-FOO@hva.nl.
​Telefoonnummer: 020-599 55 63.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 24 december 2021