Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Alle projecten waar de lectoraten van het kenniscentrum FDMCI in deelnemen of penvoerder van zijn vind u hier op een rij.