Hogeschool van Amsterdam

Kijktuinen

Studenten van de minor Wonen, Sociaal Juridische Dienstverlening en Academie van de Stad

Project

De regelgeving rondom kijktuinen is veranderd. Daarom gaan studenten Sociaal Juridische Dienstverlening onderzoek doen naar een nieuwe invulling van het beleid ten aanzien van kijktuinen.

Voorheen werden kijktuinen, siertuinen waar bewoners op uitkijken, door de huurders zelf betaald, maar het Amsterdamse Hof heeft nu besloten dat dit in de meeste gevallen niet conform de regelgeving is. Onderhoudskosten mogen alleen worden doorberekend als de kosten betrekking hebben op onderdelen van hetgeen dat gehuurd wordt. Dit moet door de huurders zelf worden onderhouden en daarmee valt het onder het besluit kleine herstellingen. Het hof is van mening dat dit bij een kijktuin niet aan de orde is. Door deze recente uitspraak over kijktuinen heeft de woningcorporatie besloten het beleid inzake de kijktuinen opnieuw te beoordelen. Dit heeft gevolgen voor de huurders én voor Stadgenoot.

Studenten doen onderzoek naar in totaal 99 (gedeeltelijke) kijktuinen. Hiervan zijn zes tuinen in verschillende complexen aangemerkt als pilot. Hier wordt per tuin samen met bewonerscommissies en/of bewonersgroepen, beoordeeld of het mogelijk is om de kijktuin om te vormen of open te stellen.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 11 november 2014

Project Info

Startdatum 01 sep 2014

Contact

Locatie

Kijktuinen

Nolensstraat 124

1067 KJ Amsterdam