Hogeschool van Amsterdam

Sabine Niederer benoemd tot lector Visual Methodologies

7 jul 2017 11:00 | Afdeling Communicatie

Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft Sabine Niederer per 4 juli aangesteld als lector Visual Methodologies. Het nieuwe lectoraat Visual Methodologies gaat zich specifiek richten op ontwerpend onderzoek aan de hand van beeld. Dat moet leiden tot nieuwe inzichten en toepassingen voor praktijkgericht onderzoek binnen mode, media, design en digitale technologie.

Beeld als ‘tool voor research’

De term visual methodologies wordt veelal gehanteerd voor het doen van onderzoek met visueel materiaal. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bestuderen van (bestaand) beeldmateriaal en de betekenis daarvan in onze maatschappij.

Het nieuwe lectoraat Visual Methodologies gaat een stap verder: beeld is niet alleen een studieobject, maar ook een ‘tool voor research’. In onderzoek wordt namelijk in toenemende mate beeld gemaakt en gebruikt om analyses mee te doen of uitkomsten te communiceren, denk maar aan infographics en datavisualisaties tot zelfs tastbare objecten en VR-simulaties. Met dat visuele materiaal kunnen onderzoekers informatie en data op een nieuwe en interactieve manier analyseren, interpreteren, en delen met anderen.

Visuele wending

“De groeiende digitale beeldcultuur - denk aan selfies, Instagram stories, filters, stickers en emoticons, - zie je ook in veel beroepen waar we onze studenten voor opleiden terug”, stelt lector Sabine Niederer. “Journalisten zetten in op 'data-driven storytelling', NGOs werken dagelijks met social media dashboards om het effect van hun campagnes te meten en bij te sturen, mode-ontwerpers gebruiken 3D technologie, en steden lanceren open data-platforms. Het is belangrijk die ontwikkelingen kritisch te beschouwen, en niet alleen vanaf de zijlijn. Met het lectoraat ontwikkelen we daarom zelf ook innovatieve visuele praktijken en materialen.”

Nieuwe visuele onderzoeksmethoden

“In het lectoraat is beeld dus ook een onderzoeksinstrument om maatschappelijke kwesties in kaart te brengen, oplossingsrichtingen te verkennen, datasets van alle kanten te bestuderen, en kritische concepten en inzichten visueel te communiceren”, aldus Niederer. “Dit betekent dat het lectoraat zich zal richten op het ontwikkelen van nieuwe visuele onderzoeksmethoden en output, in samenwerking met diegenen die ze gebruiken en met ontwerpstudenten en -docenten, maar ook onderwijs- en onderzoekspartners op het gebied van datavisualisatie, data-driven storytelling en fabricage zoals mogelijk in het Makerslab in het Benno Premselahuis van de HvA.”

Over Sabine Niederer

Niederer (40) studeerde Kunstgeschiedenis en Nieuwe Media en Digitale Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Ze promoveerde in de geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, bij Prof. José van Dijck, op een studie van het klimaatdebat op Twitter, Wikipedia en het web. In 2004 startte Sabine Niederer aan de HvA, als onderzoeker bij lectoraat Netwerkcultuur en docent bij de opleiding Interactieve Media (CMD). Sinds 2012 is zij hoofd onderzoek van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie. Tevens is zij bestuurslid van Clicknl.nl.