Hogeschool van Amsterdam

Louise Elffers HvA-lector Beroepsonderwijs

10 jul 2015 12:00 | Afdeling Communicatie

Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) benoemt per 1 september Louise Elffers tot lector van het nieuwe HvA-brede lectoraat Beroepsonderwijs. In haar nieuwe rol van lector zal zij onderzoek doen naar oorzaken van falen en slagen van studenten in het hoger beroepsonderwijs en naar didactische modellen en praktijken, die het leerproces van de studenten in het beroepsonderwijs het best ondersteunen.

Ietje Veldman, voorzitter van het domein Onderwijs en Opvoeding van de HvA: “Te veel studenten aan onze instelling haken vroegtijdig af. Dat is niet goed voor de arbeidsmarkt, niet goed voor het onderwijs en het is zeker niet goed voor de jongeren zelf. Wij hechten daarbij groot belang aan de emancipatoire functie van de Hogeschool van Amsterdam en voelen ons medeverantwoordelijk voor het studiesucces van onze studenten. Om de redenen hebben wij besloten tot de instelling van dit lectoraat en wij zijn bijzonder blij met de komst van Louise Elffers”.

Louise Elffers (1978) promoveerde bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) op een onderzoek naar studiesucces en uitval bij de overstap van vmbo naar mbo. Zij zocht uit wat nodig is om jongeren betere kansen te bieden op het behalen van een diploma. Van 2013 – 2015 werkte zij als onderzoeker verder aan dit onderwerp bij de Academische Werkplaats Onderwijs van de Universiteit Maastricht. Louise zal haar aanstelling als HvA-lector combineren met de functie van universitair docent bij de Programmagroep Onderwijskunde van de UvA.

Over het nieuwe lectoraat

Het lectoraat Beroepsonderwijs is onderdeel van het programma Urban Education van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding. Het lectoraat zal, in die context, een bijdrage leveren aan het beantwoorden van de vraag hoe de kwaliteit van het onderwijs en de toegankelijkheid tot hoger onderwijsinstellingen structureel kan worden geborgd. Het lectoraat richt zich op de grootstedelijke omgeving, met name Amsterdam, die zich kenmerkt door een rijke en dynamische leer- en werkomgeving met een superdiverse studentpopulatie.

De lector gaat nauw samenwerken met onderwijspartners in het beroepsonderwijs in de regio Amsterdam. De Programmaraad van het lectoraat is samengesteld uit de wethouder Onderwijs, Jeugd en Diversiteit en bestuursleden uit het vmbo, mbo en hbo en de arbeidsmarkt. In het kennisknooppunt van het lectoraat zullen docenten, studenten, beleidsmedewerkers, opleidingsmanagers en andere betrokkenen en belangstellenden hun vragen en ervaringen delen en samen werken aan dit onderwerp.