Lectorale rede dr. Marc Noom, Bijzonder lector Forensische Jeugdzorg

Datagericht werken in de forensische Jeugdzorg

Lectorale rede

Marc Noom is op 1 januari 2022 benoemd als bijzonder lector Forensische Jeugdzorg aan de Hogeschool van Amsterdam. Op donderdag 18 januari 2024 sprak hij zijn lectorale rede uit en ging hij met het werkveld in gesprek over de uitdagingen bij de zorg voor jongeren met ernstige problematiek, en hoe onderzoek hierbij ondersteunend kan zijn.

Bijzonder lector Marc Noom

Opnames terugkijken

De rede vond plaats in de Van Haarlemzaal in het Jakoba Mulderhuis in Amsterdam (Rhijnspoorplein 2, Amsterdam) met aansluitend een borrel. Hieronder vindt u de uitgesproken rede als pdf-publicatie en de opnames van de rede zijn terug te kijken met onderstaande link.

Het bijzonder lectoraat Forensische Jeugdzorg

De doelgroep van de forensische jeugdzorg bestaat uit jongeren met ernstige problematiek: jongeren, die te maken hebben gehad met mishandeling of die zich bezig hebben gehouden met regeloverschrijdend, delinquent of antisociaal gedrag. De forensische jeugdzorg probeert zo goed mogelijk zorg en ondersteuning voor deze groep te bieden. Vanuit het lectoraat wordt - in samenwerking met diverse partners - gewerkt aan het begrijpen van de achtergrond van deze problematiek en wordt onderzocht hoe zorg voor deze groep er het beste uit kan zien. Het bijzonder lectoraat is een van de thema's in het lectoraat Jeugdzorg.

Panelgesprek

Na het zijn lectorale rede ging Marc Noom in gesprek met:

  • Marc Dinkgreve, Kennisambassadeur en GZ-psycholoog bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA);
  • Alexandra Doukakis, Criminoloog, Adviseur Doorgroeiers Aanpak Actiecentrum Veiligheid en Zorg, Gemeente Amsterdam.

Over Marc Noom

Marc Noom (1966) is ontwikkelingspsycholoog en wil graag in samenwerking met de praktijk nagaan hoe zorg voor jongeren met ernstig negatief gedrag zo goed mogelijk ingericht kan worden. Naast zijn aanstelling als bijzonder lector aan de HvA is hij werkzaam als universitair docent bij de afdeling forensische orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Daar houdt hij zich bezig met evaluatie-onderzoek bij interventies voor jongeren en gezinnen, waar sprake is van een ernstige problematische ontwikkeling. Veranderingsmechanismes bij een interventie hebben zijn specifieke interesse vanuit de vraag: “Wat werkt voor wie, onder welke omstandigheden en waarom?”

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 31 januari 2024

Datum

Startdatum 18 jan

Tijd

16:00 - 17:00 uur

Contact

Locatie

Jakoba Mulderhuis (JMH) | Amstelcampus

Rhijnspoorplein 2

1091 GC Amsterdam

020 595 1450