lectorale rede dr. Yolanda Nijssen

Lector Herstelgericht Werken bij Ernstige Psychische Aandoeningen

Lectorale rede

Bijzonder lector dr. Yolanda Nijssen sprak op dinsdag 7 november om16.00 uur haar lectorale rede uit. Het lectoraat, verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam bij de faculteit Gezondheid cluster Verpleegkunde, is een samenwerking met ggz instelling Parnassia Groep.

Lector Yolanda Nijssen

Het beleid van de overheid voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) gericht op minder klinische bedden en een steviger inzet van ambulante ggz pakt vooral voor mensen met ernstige psychische aandoeningen niet goed uit. Goede zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen is gericht op herstel wat een persoonlijk proces is. Mensen proberen om, ondanks de ingrijpende gevolgen van hun aandoening, hun leven weer op te pakken. Herstellen is ook een sociaal proces, gericht op contact met belangrijke naasten en deelnemen aan de samenleving. Herstelgerichte zorg sluit aan bij dit herstelproces met oog voor de eigen regie. Samenwerking met en ondersteuning van naasten is evenals samenwerking tussen professionals in de zorg en het sociaal domein voor herstelgerichte zorg essentieel.

Het lectoraat Herstelgericht Werken bij Ernstige Psychische Aandoeningen ondersteunt de implementatie van herstelgerichte zorg in de dagelijkse praktijk en in het onderwijs. De effecten ervan voor cliënten, naasten en zorgprofessionals worden onderzocht, waarbij de doelgroep en ook aankomende zorgprofessionals nauw betrokken worden.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 31 januari 2024
Lectorale rede

Datum

Startdatum 07 nov 2023

Tijd

16:00 - 17:00 uur

Locatie

Jakoba Mulderhuis (JMH) | Amstelcampus

Rhijnspoorplein 2

1091 GC Amsterdam

020 595 1450