lectorale rede dr. Marc Noom

Lector Voorkomen probleemgedrag jongeren

Lectorale rede

Met ingang van januari 2022 is Marc Noom verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam als bijzonder lector met het onderwerp: het voorkomen van externaliserend probleemgedrag bij jongeren.

Marc Noom werkt ook als universitair docent bij de afdeling forensische orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam. Hij houdt zich bezig met evaluatie-onderzoek bij interventies voor jongeren en gezinnen waar sprake is van problematische ontwikkeling. Hij is erg geïnteresseerd in veranderingsmechanismes bij een interventie en houdt zich bezig met de vraag: “wat werkt voor wie, onder welke omstandigheden en waarom?” In samenwerking met de praktijk wil hij nagaan hoe voorkomen kan worden dat jongeren verder afglijden naar ernstig negatief gedrag.

Op 6 juni 2023 spreekt hij zijn lectorale rede uit. Informatie over de rede en mogelijkheid tot aanmelding volgen op deze pagina.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 13 december 2022

Datum

Startdatum 06 jun

Tijd

16:00 - 17:00 uur

Contact