lectorale rede dr. Anna Custers

Lector Armoede Interventies

Lectorale rede

Sinds april 2022 is Anna Custers lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam. Praktijkgericht onderzoek en goed geformuleerd beleid vormen de rode draad in haar werk. In haar onderzoeken probeert ze armoede in allerlei verschijningsvormen beter te begrijpen om het uiteindelijk te kunnen terugdringen.

Anna Custers

Anna Custers is econoom en werkte de afgelopen jaren voor de Wereldbank in onder andere Washington D.C. en Afghanistan. Ze promoveerde aan de Universiteit van Oxford op een proefschrift over schuldenproblematiek in achterstandswijken in Londen.

Haar kennis en expertise zet ze nu in voor het praktijkgericht onderzoek van het lectoraat Armoede Interventies, een onderzoeksgroep die middenin de maatschappelijke armoedediscussie staat.

Op 4 april 2023 spreekt ze haar lectorale rede uit. Informatie over de rede en mogelijkheid tot aanmelding volgen op deze pagina.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 25 november 2022
Anna Custers

Datum

Startdatum 04 apr

Tijd

16:00 - 17:00 uur