Lectorale rede dr. Anna Custers

Armoede in een rijk land

Lectorale rede

Op 4 april 2023 sprak Anna Custers, lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam, haar lectorale rede uit. De titel van de rede is: Armoede in een rijk land. In haar rede ging Anna Custers in op lessen die we kunnen trekken uit onderzoek en armoedebeleid op verschillende plekken in de wereld. Ook ging ze in gesprek met Marjolein Moorman, Jael van der Heijden en Astrid Philips.

Illustratie Jan Rothuizen

Armoede in een rijk land

Armoedeproblematiek en bestaansonzekerheid hebben nieuwe urgentie gekregen. Tegelijkertijd is Nederland welvarender dan ooit tevoren. Nederland heeft in internationaal perspectief sterke instituties en behoort tot de top 20 van rijkste landen ter wereld. Deze paradox van armoede in een rijk land vraagt om een antwoord. Er is geen gebrek aan armoedebeleid en er is ook geen tekort aan ambitie in beleidsdoelstellingen. Toch heerst er een algemeen gevoel dat beleid regelmatig tekortschiet en te vaak uitgaat van onrealistische aannames. Hoe kan het anders?

In haar rede gaat Anna Custers in op lessen die we kunnen trekken uit onderzoek en armoedebeleid op verschillende plekken in de wereld, in het bijzonder uit de internationale ontwikkelingssamenwerking. Hierbij vallen twee elementen op. Allereerst een onderzoeksagenda met een scherpe focus op wat werkt, en vooral ook op hoe beleid het beste werkt. Daarnaast het uitgangspunt dat instituties flexibel zijn en dat systeemverandering mogelijk is. Custers betoogt dat zolang we ons enkel richten op gedragsverandering binnen de bestaande systemen, oplossingen voor het armoedevraagstuk onvoldoende dichterbij komen.

Programma

Tijd
16:00 - 16:40 Welkom en lectorale rede Anna Custers
16:40 – 16:55

Tafelgesprek met Marjolein Moorman (Wethouder Onderwijs, Jeugd(zorg) & Armoedebestrijding), Jael van der Heijden (Directeur/Bestuurder Dynamo) en Astrid Philips (Ervaringsdeskundige, HvA en kwartiermaker Team Ed)

16:55 – 17:00 Voordracht gedicht Daan Doesborgh
17:00 Afsluitende borrel

Over Anna Custers

Anna Custers is econoom en werkte de afgelopen jaren voor de Wereldbank in onder andere Washington D.C. en Afghanistan. Ze promoveerde aan de Universiteit van Oxford op een proefschrift over schuldenproblematiek in achterstandswijken in Londen. Haar kennis en expertise zet ze nu in voor het praktijkgericht onderzoek van het lectoraat Armoede Interventies, een onderzoeksgroep die middenin de maatschappelijke armoedediscussie staat.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 22 mei 2023
Anna Custers

Datum

Startdatum 04 apr 2023

Tijd

16:00 - 17:00 uur

Locatie

Jakoba Mulderhuis (JMH) | Amstelcampus

Rhijnspoorplein 2

1091 GC Amsterdam

020 595 1450