Lectorale rede dr. Bas Kokshoorn

Bijzonder Lector Dynamiek van Forensische sporen

Lectorale rede

Na een misdrijf blijven sporen achter die kunnen helpen bij het opsporen van personen en het reconstrueren van de gebeurtenissen. Deze stille getuigen spelen een steeds belangrijkere rol in het strafrechtelijk onderzoek. Maar hoe vinden we die vaak onzichtbare sporen? En hoe zorgen we dat we ze niet kwijtraken tijdens het verzamelen en onderzoeken daarvan?

De toegenomen gevoeligheid van onderzoeksmethoden maakt dat uit minimale sporen veel informatie kan worden gehaald. De betekenis van die informatie is niet altijd duidelijk. Wat zegt de aanwezigheid van een klein beetje DNA op een kledingstuk over hoe het daar terecht is gekomen? En hoe kunnen digitale sporen in een smartphone helpen om te reconstrueren welke handelingen iemand heeft uitgevoerd? De dynamiek van sporen brengt duidelijk uitdagingen met zich mee, maar biedt ook kansen.

In zijn rede neemt Bas Kokshoorn ons mee in de ontwikkelingen in het forensisch onderzoek op dit gebied. Hij bespreekt de rol die verschillende partijen in het forensisch onderzoek hebben, en hoe zij kennis over de dynamiek van sporen gebruiken. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk laat hij zien hoe het lectoraat dynamiek van sporen bijdraagt aan ontwikkeling en toepassing van deze kennis.

Bas Kokshoorn, Lector Dynamiek van Forensische Sporen aan de Hogeschool van Amsterdam, zal op dinsdag 4 oktober 2022 om 16.00 uur (CET) zijn lectorale rede uitspreken. Hierin zal hij uiteenzetten hoe het lectoraat de komende jaren bij wil dragen aan onderzoek, onderwijs en praktijk.

U wordt door het College van Bestuur van harte uitgenodigd deze lectorale rede digitaal bij te wonen.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 6 oktober 2022

Datum

Startdatum 04 okt 2022

Tijd

16:00 - 17:00 uur

Locatie

Pakhuis de Zwijger

Piet Heinkade 179

1019 HC Amsterdam