Lectorale rede dr. Harry van Vliet

Lector Doorwerking praktijkgericht onderzoek

Lectorale rede

Wat is de bijdrage van onderzoek aan de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan, en hoe toon je dit aan? Die bijdrage van onderzoek aantonen is ingewikkeld, en dat is precies het vertrekpunt voor de lectorale rede van Harry van Vliet, lector Doorwerking Praktijkgericht Onderzoek.

In de rede De Voorbeschouwing: over impact, valorisatie en doorwerking, ontrafelt Harry van Vliet deze lastige opgave in vijf vraagstukken. Als startpunt stelt hij het dominante antwoord op die ingewikkeldheid ter discussie: namelijk dat we kennis als een estafettestokje doorgeven, en die op de een of andere manier uiteindelijk weten om te zetten in impact. Deze klassieke denkwijze moet worden opengebroken, betoogt Van Vliet, en hij gebruikt het woord ‘doorwerking’ als koevoet hierbij.

Want praktijkgericht onderzoek draagt als 'contactsport' op vele manieren bij aan de maatschappij, júist ook tijdens de uitvoering van het onderzoek. Van directe interacties met stakeholders, het professionaliseren van onderzoekers en studenten, tot werken aan kleine schurende oplossingen, die in een wijk of bij een instelling tot veranderingen leiden.

Van Vliet betoogt in zijn lectorale rede dat we op een nieuwe manier moeten en kunnen bepalen hoe praktijkgericht onderzoek bijdraagt aan veranderingen. Alleen zo doen we meer recht aan de bijdrage van praktijkgericht onderzoek.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 14 maart 2023

Datum

Startdatum 20 sep 2022

Tijd

16:00 - 17:00 uur

Locatie

Pakhuis de Zwijger

Piet Heinkade 179

1019 HC Amsterdam