Hogeschool van Amsterdam

UITGESTELD: Lectorale rede: dr. Reint Jan Renes

Lector Psychologie voor een duurzame stad

Lectorale rede

Vanwege de maatregelen om verspreiding van het corona-virus te beperken, heeft Reint Jan besloten zijn rede uit te stellen tot een nog nader te bepalen datum later dit jaar. Zodra deze datum bekend is, ontvangt u bericht. U kunt zich dan opnieuw aanmelden.

In zijn rede gaat Reint Jan onder meer in op de vraag hoe het kan dat we ons zorgen maken over het klimaat en toch iedere dag klimaatonvriendelijke keuzes maken. Zo ademen we graag schone lucht in, maar laten we niet graag onze vervuilende auto staan. We willen liever geen windmolens in onze achtertuin, maar accepteren zonder moeite een straat vol geparkeerd blik. We maken ons zorgen over de stijging van de zeespiegel, maar consumeren steeds meer vlees. Hoe komt het dat we weten wat er aan de hand is (en stiekem het ook wel anders willen), maar er amper naar handelen?

Met zijn lectoraat richt Reint Jan zich op de gedragsverandering die van belang is voor een transitie naar een leefbare, klimaatneutrale samenleving. Het lectoraat zet psychologisch onderzoek in om gericht gedragsinterventies te ontwikkelen. Hierbij staat de praktische toepassing voorop waardoor er daadwerkelijk in de stad duurzame verandering plaats kan vinden.

Het lectoraat concentreert zich via diverse onderzoeksprojecten op drie thema’s:

  • Duurzame mobiliteit: Hoe krijg je werknemers uit de auto en stimuleer je ze om duurzamere alternatieven gebruiken zoals fiets, OV of elektrisch deelvervoer?
  • Energietransitie: Hoe betrek je inwoners en ondernemers in de stad bij duurzame overheidsinitiatieven zoals ‘Van het gas af’? Hoe ga je om met eventuele weerstanden?
  • Circulaire economie: Hoe motiveer je bewoners en ondernemers om afval te scheiden? Hoe kan enthousiasme en energie van mensen ingezet worden bij de verduurzaming van wijken?

De lectorale rede

Lectoren presenteren zichzelf, hun discipline (werkveld) en hun activiteiten aan de hogeschoolgemeenschap en de buitenwereld in een lectorale rede, die toegankelijk is voor een breed publiek. Journalisten zijn van harte welkom bij de lectorale rede van Reint Jan Renes.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 31 maart 2020

Datum

Startdatum 02 jun

Tijd

15:45 - 17:00 uur

Locatie

Kohnstammhuis (KSH)

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555