Hogeschool van Amsterdam

Lectorale rede dr. Lea den Broeder

Als je maar gezond bent… Bewoners en buurten in beweging

Lectorale rede

Amsterdam is een superdiverse stad met belangrijke uitdagingen op het gebied van gezondheid. Overgewicht, eenzaamheid en de gezondheidskloof tussen de gevestigde bovenlaag en groepen die het minder goed getroffen hebben zijn daar enkele van.

De wijk als omgeving waar mensen wonen, werken, spelen en leren biedt kansen maar ook belemmeringen voor de gezondheid. Een integrale, ‘Whole-of-Society’-aanpak met alle partijen inclusief bewoners, biedt aanknopingspunten om de gezondheid in grootstedelijke wijken te bevorderen en te verbeteren. Lector Gezondheid en Omgeving Lea den Broeder gaat in haar rede in op de achtergronden en oplossingsrichtingen van de uitdagende gezondheidsvraagstukken in de stad. Het bijzonder lectoraat Gezondheid en Omgeving is ingesteld in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Op dinsdag 9 oktober 2018 om 16.00 uur heeft dr. Lea den Broeder, lector Gezondheid en Omgeving aan de Hogeschool van Amsterdam, haar lectorale rede uitgesproken in de Kohnstammzaal van het Kohnstammhuis aan de Wibautstraat 2-4 te Amsterdam.


Meer informatie

Deze lectorale rede bevatte het muziekfragment ‘als je maar gezond bent’ uit de televisieserie ‘Het Schaep met de Vijf Pooten’ onder licentie voor eenmalige vertoning. Dit fragment is niet zichtbaar in het webcollege.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 17 oktober 2018

Datum

Startdatum 09 okt 2018

Tijd

15:30 - 17:00 uur

Locatie

Kohnstammhuis (KSH)

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555