Social Work Event 2024

Theorie en praktijk van de Sociale Basis

Symposium

Op 28 mei a.s. organiseren de opleiding Social Work en het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk van de Hogeschool van Amsterdam traditiegetrouw een symposium voor toekomstige en huidige sociaal werkers. Dit jaar staat het event in het teken van het thema Theorie en Praktijk van de Sociale Basis. Lees hieronder meer en meld je aan.

De sociale basis

Van sociaal werkers wordt steeds meer verwacht dat zij laagdrempelig werken in de wijk en hier meer samenwerken met andere partners. In die context valt vaak het woord 'sociale basis'. Maar wat wordt hier nu precies mee bedoeld? Gaat het alleen over bewoners, of ook over (bepaalde) sociaal werkers? Gaat het alleen over mensen of ook over voorzieningen en gebouwen? En wat is eigenlijk de staat van de sociale basis? Kan die versterkt worden als dat nodig is?

Om antwoord te krijgen op die vragen hebben we onderzoeksbureau Movisie uitgenodigd voor ons symposium. Eerder schreven we samen met hen het Lexicon Nabijheid en Sociaal Werk. In 2023 werden er al twee symposia georganiseerd onder de noemer Levend Lexicon en tijdens het aankomende event geven we hier een vervolg aan.

Programma

Tijd

Programmaonderdeel

12:30 – 13:00 Inloop
13:00 – 14:30 Gezamenlijke aftrap: De theorie van de sociale basis
Welkomstwoord, Lector Lex Veldboer / Docent Joep Holten
Mini-college Radboud Engbersen over theorie en praktijk van de sociale basis
Prijsuitreiking beste onderzoek 2e jaar deeltijd Social Work
14:45 – 16:15 Workshops Praktijken in de Sociale Basis
16:15 - 17:15 Afsluitende informele borrel

Levend lexicon

Op 28 mei a.s. duiken we in het begrip sociale basis aan de hand van het Lexicon Nabijheid en sociaal werk. Radboud Engbersen, programmaleider Sociale Basis bij Movisie, gaat in een mini-college dieper in op de theorie van de sociale basis. In de bijeenkomst gaan we vervolgens met de zaal en in workshops de theorie koppelen aan praktijkervaringen zodat we dus gezamenlijk vormgeven aan de sociale basis in een ‘levend lexicon’.

Workshops

Jolanda Sonneveld (senior programmamanager bij Sociaal Werk Nederland) neemt ons tijdens deze workshop mee in een aantal landelijke ontwikkelingen als het gaat om versteviging van de ‘pedagogische sociale basis’. We verkennen wat hierin de verbindende rol is van het kinder- en jongerenwerk . En wat vraagt dit van allerlei beroepsopleidingen? Sluit het scholingsaanbod voor aankomend Sociaal Werkers (waaronder specifiek kinder- en jongerenwerkers) voldoende aan? Hierover gaan we samen in gesprek.

Het is druk in de wijk. Verschillende partijen zetten zich in voor het prettig samenleven en het ontwikkelen van gemeenschappen. In deze workshop, door Jolinde Dermaux en Jasmijn Pronk (Movisie), krijg je meer oog voor het samenspel in de wijk en maak je kennis met de gesprekskaarten Samenwerken aan samenlevingsopbouw. Deze gesprekskaarten helpen jou als professional optimaal samen te werken met andere professionals en (actieve) bewoners.

Drie studenten van de master social work van de Hogeschool van Amsterdam deden onderzoek in hun dagelijkse praktijk van de Amsterdamse buurtteams. Astrid Korbee (Buurtteam Centrum) stelt de vraag waarom de doelgroep jongvolwassenen in buurteams eigenlijk geen aandachtsgebied is? Er is genoeg onderzoek waaruit blijkt dat deze begeleiding een andere expertise vraagt. Susanne Harpenau (Buurtteam Watergaafsmeer) en Yilan Haas (Buurteam Banne) stellen de zorg aan Amsterdammers met mentale gezondheidsklachten centraal. Hoe kunnen buurteams daaraan bijdragen in tijden van wachtlijsten bij de specialistische ggz? Wat werkt en welke rol heeft de sociale basis daarin? Samen met Marc Hoijtink (senior onderzoeker lectoraat stedelijk sociaal werk, docent master social work) gaan we hierover met deelnemers in gesprek.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Video Levend lexicon

Locatie: Collegezaal MLH01A30

Deze bijeenkomst is een activiteit in het kader van de Werkplaatsen Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving. Meer weten over de werkplaats? Kijk dan op onze pagina of op de pagina voor landelijke werkplaatsen .

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 13 mei 2024

Datum

Startdatum 28 mei

Tijd

12:30 - 17:15 uur