Werkveldconferentie 2022

STEM

Evenement

De opleiding Social Work en de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en omgeving nodigen je 30 mei 2022 van harte uit voor de Werkveldconferentie 2022 rondom het thema Stem.

STEM

Onder meer de toeslagenaffaire en de schandalen in de jeugdzorg, hebben de gebrekkig georganiseerde zeggenschap van burgers en professionals blootgelegd. Hun stem klinkt onvoldoende door tot beleidmakers en bestuurders wanneer overheidsmaatregelen negatief uitpakken, zowel in individuele gevallen, als voor grote groepen mensen.

Tegelijkertijd zijn er steeds meer aanwijzingen voor de positieve bijdrage die een actieve betrokkenheid van bewoners en professionals kan leveren aan de ontwikkeling van duurzame oplossingen in de directe leefomgeving en de samenleving als geheel. Ervaringskennis en nabijheidskennis (van de directe omgeving) en kennis van professionals in de frontlinie, blijkt dan veel rijker en meer betekenisvol dan vaak gedacht door beleidmakers en andere beslissers.


De werkveldconferentie

De conferentie staat dit jaar in het teken van deze ontwikkeling. Zowel tijdens de plenaire sessies als tijdens de workshops, waar onderzoekers, docenten en studenten actuele praktijken en inzichten over bovenstaande ontwikkelingen presenteren. We nodigen daarom praktijkpartners, collega-onderzoekers, docenten, studenten en andere geïnteresseerden uit om hier ook actief hun stem in te laten horen.

Programma 30 mei

Bekijk het volledige programma door de event pagina te bezoeken via de onderstaande knop.

Tijd Inhoud
13.00 uur Opening door Charlotte Kemmeren, gespreksleider en Jeroen Gradener als co-host
13.05 uur Keynote’s door Saskia Moerbeek (Directeur Bevordering Maatschappelijke Participatie) over de stem van ouders als opvoeders in de wijk en Marc Hoijtink (Onderzoeker Lectoraat Stedelijk Sociaal Werk) over de stem van sociaal werkers, gevolgd door een zaaldiscussie, met slotreflectie door Lex Veldboer, Lector Stedelijk Sociaal Werk.
14.15 uur Workshopronde 1
15.15 uur Pauze
15.30 uur Workshopronde 2
16.30 uur Informele borrel
17.15 uur Einde programma

Deze conferentie maakt onderdeel uit van een tweedaagse conferentie. Op 30 en 31 mei zijn er eindpresentaties van eerstejaars studenten van de Sociale Agenda. Als praktijkpartner of onderzoeker is het mogelijk deze ook bij te wonen. U kunt zich hiervoor via mail aanmelden bij Joep Holten, docent en kwartiermaker Sociale Agenda: j.holten@hva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 25 mei 2022

Datum

Startdatum 30 mei

Tijd

13:00 - 17:15 uur