Hogeschool van Amsterdam

De lerende stad in 2050

Online conferentie

Evenement

Hoe ziet het (hoger) onderwijs in Amsterdam er in 2050 uit? Is er nog sprake van grote, centraal georganiseerde, fysieke onderwijsinstellingen? Bestaan er nog scheidslijnen tussen mbo en hbo, tussen hbo en wo? Hebben de onderwijsinstellingen zich ontwikkeld tot netwerkorganisaties, die in allerlei buurten fysiek aanwezig zijn? Nieuwe leeromgevingen en samenwerkingsvormen geven vorm aan het fysieke gebruik van de stad door onderwijsinstellingen in 2050.

Maakplaats 021

Op donderdag 2 juli zetten studenten, docenten, onderzoekers, ambtenaren, architecten, planologen en nog veel meer mensen hun verbeelding in tijdens een inspirerende en interactieve bijeenkomst over de toekomst van het (hoger) onderwijs. Het programma is het resultaat van het gastcuratorschap van het Atelier der Verbeelding van het afgelopen half jaar en een bijdrage van de HvA aan de Omgevingsvisie 2050.

Programma

15.00-15.10 uur Welkom door Sandra Bos (HvA, moderator)
15.10-15.40 uur Introductie van het thema door 3 HvA studenten en interview met:

Didi Griffioen (lector Higher Education, Research and Innovation (HvA), Maarten Lammers (adjunct directeur OBA), Peter Scheffer (projectleider InHolland Sluisbuurt) en Rob Andeweg (programmamanager HvA in de Stad).

15.40-16.40 uur Breakout sessies
16.40-17.00 uur Terugkoppeling & vragen voor vervolgonderzoek
17.00 uur Afronding

Maak een keuze uit één van de drie breakout sessies:

Breakout 1: Het nieuwe leren

Welke didactische, pedagogische en onderwijskundige ontwikkelingen maakt het hoger onderwijs de komende decennia door?

Breakout 2: Leren met de stad

Met welke stedelijke partners werkt het hoger onderwijs in de toekomst en in welke vorm?

Breakout 3: Fysieke impact van het hoger onderwijs

Vanuit wat voor soort plekken en gebouwen vindt het hoger onderwijs de komende decennia plaats?

Aanmelden

Meld je aan voor deze bijeenkomst via het inschrijfformulier. Maak in het formulier een keuze voor één van de drie breakout sessies. Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail en op een later moment het programma met de link.

Vragen

Neem voor vragen over deze bijeenkomst contact op met Sandra Bos, s.bos@hva.nl.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 29 juni 2020

Datum

Startdatum 02 jul

Tijd

15:00 - 17:00 uur