Hogeschool van Amsterdam

Van tekentafel tot praktijk: De politiek van kinderopvang

Evenement

Tekorten in het onderwijs: dag in dag uit maken media en politici melding van dit nijpende probleem. Maar waar de ogen vooral gericht zijn op de PABO en het primair onderwijs, blijft de schaarste die de kinderopvang tekent uit het zicht. Wat zijn hiervan de gevolgen, en welke rol heeft de politiek in dezen te spelen?

Door het tekort aan personeel heeft er in de kinderopvang een verschuiving plaatsgevonden van het zogenaamde kwaliteitsdenken naar kwantiteitsdenken. Voorheen ging de aandacht vooral uit naar de ontwikkeling van kinderen, verbetering van kwaliteit en de opleiding van nieuwe professionals. Momenteel hebben echter het tekort aan personeel, de wachtlijsten en de beschikbaarheid van kinderopvang prioriteit. Wat heeft deze problematiek om het lijf, en hoe verhoudt deze zich tot eerdere ontwikkelingen in de sector? Lang is er vanuit maatschappelijke idealen gestreden voor kinderopvang, waarbij voorstanders op weerstand stuitten: kinderopvang zou ‘slecht voor kinderen’ zijn. Vanaf de jaren negentig zien we toch een explosieve groei, maar deze werd niet ingegeven door pedagogische inzichten – economische argumenten gaven de doorslag. Deze middag onderzoeken we de toegankelijkheid en kwaliteit van kinderopvang, en de politiek die erachter schuilgaat.

Over de reeks

In Van tekentafel tot praktijk laten we zien hoe academisch en praktijkgericht onderzoek elkaar aanvullen, telkens aan de hand van een ander thema. De Hogeschool van Amsterdam kent lectoraten met praktijkgericht onderzoek in verschillende disciplines. Veel praktijkgericht onderzoek bouwt voort op academisch onderzoek, en probeert een brug te slaan tussen nieuwe kennis en het werkveld.

Over de sprekers

Ruben Fukking is zowel bijzonder hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam als lector De pedagogische functie in onderwijs en opvoeding aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij publiceerde op het gebied van kinderopvang, pedagogische kwaliteit en het opleiden van pedagogisch medewerkers. Hij werkte eerder bij het Kohnstamm Instituut, waar opdrachtonderzoek wordt uitgevoerd naar onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp.

Elly Singer promoveerde op de geschiedenis van theorieën en beleid over de opvoeding van jonge kinderen. Ze is internationaal bekend door haar studies over spelen, leren, humor, taal, conflicten, diversiteit en vriendschap van 0- tot 12-jarigen in kindergroepen.  Ze was coauteur van de eerste Nederlandse Pedagogisch Kaders Kindercentra. Momenteel doet ze historisch onderzoek naar internationale wetenschappers die bepalend zijn (geweest) voor het pedagogisch denken over jonge kinderen.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 28 november 2019