Hogeschool van Amsterdam

Van tekentafel tot praktijk: CSI Amsterdam

Samenwerking met SPUI25

Evenement

Bloedspetters, vingerafdrukken en DNA: ze behoren tot de dagelijkse kost van forensisch onderzoekers, zo ook in Amsterdam. Een praktijk die echter nogal verschilt van wat series als Dexter ons voorschotelen. In dit programma onderzoeken we hoe politiemensen en onderzoekers interacteren in het oplossen van misdrijven. Te beginnen met die bloedspetters.

Deze middag gaan we na welke aanwijzingen de forensisch onderzoeker heeft om een misdrijf te reconstrueren. Bijvoorbeeld de vondst van bloed op textiel – wat een complexe vondst is: de snelheid en zwaartekracht van het bloed kunnen worden onderzocht, evenals de druk van het textiel op het moment dat de druppels de stof bereikten. En ook de combinatie van vingerafdrukken en DNA-sporen kunnen een belangrijke rol spelen in de reconstructie van een misdrijf. Zo leren we hoe politiemensen DNA-sporen weten te vinden. Daarin helpt een nieuw ontwikkelde techniek van digitalefluorentiemicroscopen waar momenteel mee wordt geëxperimenteerd.

Over de reeks

In ‘Van tekentafel tot praktijk’ laten we zien hoe academisch en praktijkgericht onderzoek elkaar aanvullen, telkens aan de hand van een ander thema. De Hogeschool van Amsterdam kent lectoraten met praktijkgericht onderzoek in vele verschillende disciplines. Veel praktijkgericht onderzoek bouwt voort op academisch onderzoek en staat in contact met de beroepspraktijk. Hierdoor wordt theoretische dan wel academische kennis toepasbaar gemaakt voor het werkveld en de beroepsopleidingen.

Over de sprekers

Thijs de Goede is in het eindstadium van zijn promotieonderzoek naar bloedspetters aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek is verbonden aan het Van der Waals-Zeeman Instituut waar onderzoek wordt gedaan in de experimentele natuurkunde. De Goede haalde eerder een MA in Advanced Matter and Energy Physics, eveneens aan de UvA.

Jeanine Joling is al meer dan 11 jaar als docent betrokken bij de opleiding Forensisch Onderzoek van de HvA en sinds een aantal jaar is zij in samenwerking met het lectoraat Forensisch Onderzoek actief als onderzoeker. Daarnaast is zij coördinator van het DNA-afstudeeratelier, waarin studenten kunnen afstuderen op onderzoek naar innovatieve DNA-onderzoeksmethoden.

Jochem Kootstra (moderator) is moderator, schrijver en antropoloog. Hij houdt zich bezig met interdisciplinaire onderzoeken over de relatie tussen en verwevenheid van mens en technologie. Als onderzoeker en storyteller kijkt hij met een kritische blik naar technologische ontwikkelingen, om te werken aan een meer humane toekomst met technologie.

Roxy van de Langkruis is projectcoördinator specialistische opsporing bij politie Amsterdam. Ook is zij in het verleden actief geweest als docent bij de opleiding forensisch onderzoek.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 27 september 2019

Datum

Startdatum 09 okt 2019

Tijd

17:00 - 18:30 uur

Contact

Locatie

SPUI25

Spui 25-27

1012 WX Amsterdam