City Net Zero

Over City Net Zero

Metropoolregio Amsterdam circulair, klimaatneutraal en klimaatbestendig in 2050

City Net Zero is een samenwerkingsverband tussen praktijk, onderzoek en onderwijs. Een alliantie waarin disciplines elkaar versterken en kansen worden benut. Wij weten hoe lastig verandering is, maar zien ook dat elke verbinding het proces versnelt.

De stad als initiator van verandering

De potentie van onze regio is enorm: we zijn een internationale kennishub met een schat aan praktijkervaring en jong talent. Laten we die kennis bundelen en uitwisselen, connecties maken en verbanden leggen. Zo stimuleren we innovatie waarmee we transitiesversnellen. Op het snijvlak van onderzoek, praktijk en onderwijs pakken we drie cruciale thema’s op een integrale manier aan.

Onze ambities

  • Zero Emissions - Amsterdam Klimaatneutraal (energietransitie): we versnellen de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en zetten in op systeemintegratie, een energiepositieve stad en emissievrije mobiliteit met efficiënte stedelijke distributie en duurzame stadslogistiek.
  • Zero Waste - Amsterdam Circulair (transitie naar een circulaire economie): hoogwaardig hergebruik van materialen en producten heeft de toekomst. City Net Zero stimuleert circulair ontwerp van gebouwen en producten en circulaire bouw en gebiedsontwikkeling.
  • Zero Impact of Climate Extremes - Amsterdam Klimaatbestendig (transitie naar een klimaatbestendige, groene stad): City Net Zero staat voor klimaatrobuust en waterneutraal bouwen en leven. Door kennis rondom klimaatbestendig en natuur-inclusief ontwerpen en inrichten te delen met de praktijk dragen we bij aan het ontwerp van de duurzame, groene en leefbare stad van morgen.

Onze aanpak

City Net Zero stimuleert innovatief onderzoek; versterkt de samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en onze partners; en zorgt ervoor dat de opgedane kennis en innovaties landen in de praktijk. Bijvoorbeeld via:

  • Het uitzetten van zaaigelden ter ondersteuning van onderzoek(svalorisatie)
  • De ontwikkeling van Learning Communities voor onderzoek, onderwijs en praktijk
  • De organisatie van workshops, seminars, podcasts, en hackatons.

Verbonden onderzoeksgroepen

De onderzoeksgroepen van de Hogeschool van Amsterdam die verbonden zijn aan de ambities van Centre of Expertise City Net Zero en met wie we veel samenwerken vind je hieronder. Zij verrichten rond de thema’s zero emissions, zero waste en zero impact of climate extremes praktijkgericht onderzoek, in nauwe samenwerking met de opleidingen en de beroepspraktijk.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  City Net Zero 23 mei 2024